English page Verkkosivu suomeksi

Statistik ensamkommande 2015

  • Välfärdspolitik

Här hittar du siffror och statistik för mottagandet av ensamkommande barn och unga under 2015.

Antal per kommun/regionnivå 2015


Bild

Så såg mottagandet av ensamkommande barn
och unga ut i absoluta tal under 2015. Här är de kommuner som tog emot flest ungdomar i respektive land.

Sverige:

Stockholm - 2194
Göteborg - 1691
Malmö - 530
Uppsala - 529

Finland:

Espoo - 235
Oulu - 173                                             (Klicka här för högupplöst karta)
                                                   (Click here for an english version)

Danmark:

Jammerbugt - 164
Tønder - 141
Thisted - 141

Norge:

Farsund - 116
Fauske - 85
Bodø - 69

 


 

Antal per 1000 invånare kommun/regionnivå 2015

BildKartan visar på mottagandet av ensamkommande barn och unga per 1000 invånare på kommun- och regionnivå.
Hur de ensamkommande anvisas och fördelas varierar
i de olika nordiska länderna.

Samtliga svenska kommuner har tecknat en överenskommelse att ta emot ensamkommande barn, därför anvisas ensamkommande till alla kommuner.
I Norge, Danmark och Finland sker anvisningar till mottagningscenter i vissa kommuner. 

 (Klicka här för högupplöst karta)
(Click here for english version) 

Det största mottagandet av ensamkommande barn och unga per 1000 invånare finner man i glesbygdskommuner med liten befolkning som samtidigt har mottagningscenter.
I Norge är det i kommuner som Hyllerstad, Ibestad och Vestre Slidre.
I Sverige gäller det i Sorsele, Åsele och Bjurholm. I Danmark är det Ærø och i Finland syns det i Pertunmaa. Alla dessa kommuner har tagit emot mer än tio ensamkommande per 1000 invånare. Flest har Hyllerstad i Norge med 31,4.

Ingen storstadskommun ligger i topp vad gäller ensamkommande barn och unga per 1000 invånare, flest har Göteborg (3,1) följt av Stockholm (2,4) och Malmö (1,7) samt Espoo och Oulu (båda 0,9). Storstadskommunerna i Norge och Danmark har under 0,2 ensamkommande per 1000 invånare. 

Beroende på skillnader i tillgänglig data så skiljer sig referensdatumet år mellan de olika länderna. För Sverige visas de som anvisats till en kommun under 2015, för de andra länderna beskriver det situationen på ett visst datum – 150 531 för Norge och Finland och 150 515 för Danmark.


Antal per 1000 barn (0-17 år) kommun/regionnivå 2015

Bild

Om man ser på de ensamkommande barnen och ungdomarna som andel av det totala antalet barn (0-17 år) i kommunerna så utgör de ensamkommande en betydande andel i vissa glesbefolkade kommuner. 

Exempelvis Hyllestad och Ibestad i Norge, Ærø i Danmark, samt Åsele och Sorsele i Sverige.

I alla dessa kommuner utgör de ensamkommande barnen runt tio procent av det totala antalet barn.

(Klicka här för högupplöst karta)
(Click here for an english version)

För hela Norden är snittet åtta ensamkommande per 1000 barn, det vill säga åtta promille.

För Danmark var snittet 1,8, för Finland 2,8, För Island 0,1, För Norge 4,7 och för Sverige 16,6.


Länder som ensamkommande unga kom från 2015

Kartan visar från vilka länder ensamkommande barnLänder som ensamkommande unga kom från 2015 och unga kom och de fem största inflödena per mottagarland, plus inflöden om minst 400 personer år 2015.

De sistnämnda gäller flödena från Etiopien (891) och Marocko (403) till Sverige. Även om de inte ingick bland de fem största inflödena till Sverige var de så stora att de var större än flera av de största inflödena till de tre andra länderna.

Klicka här för högupplöst karta
Click here for an english version

Statslösa ensamkommande till Danmark har inte inkluderats. Med 125 personer är de statslösa en av de fem största inkommande grupperna till Danmark men per definition saknas ursprungsland för denna grupp. Angående Island var antalet mycket litet och vi hade ingen uppgift om ursprungsland varför detta flöde helt saknas i denna karta.

År 2015 kom de flesta ensamkommande barnen från Afghanistan. I såväl Norge, Finland som Sverige kom runt 65 procent av de ensamkommande barnen därifrån. Även i Danmark var Afghanistan det främsta ursprungslandet, 38,4 procent. 

Förutom Afghanistan var Eritrea, Syrien, Irak och Somalia de vanligaste ursprungsländerna. Endast 10,8 procent av de ensamkommande som kom till Norden år 2015 kom från Syrien. Störst andel från Syrien hade Danmark, 27,7 procent, medan endast 1,3 procent av de ensamkommande barnen som kom till Finland kom från Syrien.


Senast uppdaterad

2017-12-04

Nyckelord

  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet