English page Verkkosivu suomeksi

Nätverk inom Funktionshinder

 • Funktionshinder

Inom funktionshinderområdet arbetar vi för att underlätta kunskapsutväxling mellan olika nordiska miljöer och initiera gränsöverskridande samarbete. Det sker exempelvis genom olika nätverk.

Expertnätverk för FN:s konventionen

 • Skapandet och genomförandet av det Nordiska expertnätverket för implementering av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, UNCRPD, är en av aktiviteterna i Nordiska ministerrådets handlingsplan för funktionshinder.
  Om nätverket

Nätverk inom dövblindverksamhet

I dag finns det fyra nätverk inom dövblindverksamhet.
Om man vill ansöka om att bli ett nätverk finns det information och ansökan här.

Kognitionsnätverket

 • Det nordiska nätverket om kognition och dövblindhet består av pedagoger och psykologer som arbetar kliniskt eller med forskning inom dövblindområdet.
 • Tillsammans utvecklar de kunskap om dövblindspecifika aspekter av psykisk utveckling och tar fram anpassade utredningsmetoder.
  Om kognitionsnätverkets arbete

Nordiskt CHARGE nätverk

 • Det nordiska nätverket etablerades 2002. Nätverket samlar och delar kunskap om CHARGE syndrom i de nordiska länderna.
  Om CHARGE nätverket

Taktil språklighet/Taktilspråklig kommunikation

 • Syftet med nätverket är att identifiera kärnpunkter i taktil språklighet/taktilspråklig kommunikation, d.v.s. att förstå hur taktila modaliteten används i kommunikation av personer som har tidigt inträffad dövblindhet. 
  Om nätverkets arbete

Nordiskt ledarforum om dövblindhet

 • Ledarforum är ett nätverk med ledare i de nordiska länderna som arbetar inom dövblindorganisationer. Forumet sammanträder årligen växelvis i de olika länderna. Nordens välfärdscenter samordnar och koordinerar arbetet
  Om ledarforum om dövblindhet  
Anna Dahlberg

Sidansvarig

Anna Dahlberg

Samordnare och projektledare funktionshinder

+46-708 298 559

Senast uppdaterad

2017-03-14

Nyckelord

 • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet