English page Verkkosivu suomeksi

Nätverk inom Funktionshinder

  • Funktionshinder

På døvblindeområdet findes en række selvkørende nordiske netværk. Læs mere om disse ved at navigere via menuen til højre her på siden.

Expertnätverk för implementering av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Skapandet och genomförandet av det Nordiska expertnätverket för implementering av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, UNCRPD, är en av aktiviteterna i Nordiska ministerrådets handlingsplan för funktionshinder.

Läs mer om nätverket

● NÄTVERK INOM DÖVBLINDOMRÅDET

Kognitionsnätverket

Det nordiska nätverket om kognition och dövblindhet består av pedagoger och psykologer som arbetar kliniskt eller med forskning inom dövblindområdet. Man har inte bara medlemmar från Norden utan även Nederländerna och Schweiz. Tillsammans utvecklar de kunskap om dövblindspecifika aspekter av psykisk utveckling och tar fram anpassade utredningsmetoder.

Läs om kognitionsnätverkets arbete

Nordiskt ledarforum om dövblindhet

Lederforum er et nordisk netværk af ledere, der arbejder med døvblindhed, samt repræsentanter fra Nordens Välfärdscenter. Forummet mødes årligt – på skift i de nordiske lande.

Läs om ledarforum om dövblindhet

Nordisk CHARGE netværk

Det nordiska nätverket för CHARGE syndrom blev etablerat under 2002 som en arbetsgrupp. Nätverket samlar och delar kunskap om CHARGE syndrom i de nordiska länderna.

Link til CHARGE netværk

Taktil språklighet/Taktilspråklig kommunikation

Syftet med nätverket är att identifiera kärnpunkter i taktil språklighet/taktilspråklig kommunikation, d.v.s. att förstå hur taktila modaliteten används i kommunikation av personer som har tidigt inträffad dövblindhet. Nätverket består av 9 medlemmar från de fem nordiska länderna.

Läs om nätverkets arbete

Anna Dahlberg

Sidansvarig

Anna Dahlberg

Samordnare och projektledare funktionshinder

+46-708 298 559

Senast uppdaterad

2016-08-10

Nyckelord

  • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet