Nyckelord: Välfärdsteknologi


Välfärdspolitik

Nordiskt forskningsnätverk med brukarperspektiv

Hälsa och välfärdsteknologi ur ett brukarperspektiv är ett relativt nytt for [...]

Välfärdspolitik

Kvantitativ uppföljning av nordiska kommuners implementeringstakt av välfärdsteknologi

Allt fler människor i de nordiska länderna får möjligheter att använda väl [...]

Välfärdspolitik

Åldersvänliga och hållbara samhällen i Norden

Hållbar samhällsutveckling bör ta hänsyn till äldre vuxnas behov. Genom att [...]

Välfärdspolitik

2024

Integrerad vård och omsorg på distans

En stor andel av de medborgare i Norden som har insatser inom social omsorg beh [...]

Genomfört

Genomfört

Välfärdspolitik

2022

Aktivt och hälsosamt åldrande i Norden

Vårt projekt främjar ett aktivt och hälsosamt åldrande och en positiv syn p [...]

Genomfört

Genomfört

Välfärdspolitik

2021

Välfärdsteknologi kan bryta farlig ensamhet

Ensamhet är hälsofarligt. Det kan vara jämförbart med att ha dåliga levnads [...]

Genomfört

Genomfört

Funktionshinder

2018

Universell utformning och tillgänglighet

Universell utformning betyder sådan utformning av produkter, miljöer, program [...]

Genomfört

Genomfört

Välfärdspolitik

2018

CONNECT – verktygslåda om välfärdsteknologi

Teknik för hälsa och stöd i hemmet, välfärdsteknologi, är just nu på väg [...]

Följ oss på sociala medier: