Nyckelord: Tillgänglighet


Rapport -

Funktionshinder

6 dec 2023

Universell utformning och samhällsekonomiska analyser – En kartläggning av analyser och litteratur

Vad kostar åtgärder för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning? Och vilken nytta ger åtgärderna? Vilka [...]

Rapport -

Funktionshinder

29 aug 2017

Funktionshindersperspektiv och tillgänglighet inom Nordiska ministerrådets verksamhet 2017

Alla nordbor ska på lika villkor kunna ta del av det officiella nordiska samarbetet och den politik som samarbetet genererar. Det [...]

Rapport -

Välfärdsteknologi

10 mar 2017

Bra lösningar fungerar för alla – om universiell design och välfärdsteknologi

Denne publikation undersøger sammenhæng og synergi mellem to vigtige områder som Nordens velfærdscenter har arbejdet med igenn [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

29 nov 2016

Velfærdsteknologi og uddanelse af personale

Välfärdsteknologi är något som berör allt fler människors vardag i takt med att många kommuner implementerar välfärdstekn [...]

Rapport -

Funktionshinder

4 jul 2016

Funktionshindersperspektiv och tillgänglighet i Nordiska ministerrådets verksamhet 2 – Uppföljning 2016

Det pågår ett intensivt och konstruktivt arbete med att förbättra tillgängligheten och stärka funktionshindersperspektivet i [...]

Rapport -

Funktionshinder

31 maj 2016

Norden för alla

Alla människor upplever någon gång i livet att de hindras i mötet med miljö och omgivning. Visionen om ett Norden som i livet [...]

Rapport -

Funktionshinder

20 feb 2016

Möten för alla

Alla har rätt att kunna delta i möten oavsett eventuell funktionsnedsättning. Publikationen Möten för alla ger tips och inspi [...]

Rapport -

Funktionshinder

1 dec 2015

Funktionshindersperspektiv och tillgänglighet i Nordiska ministerrådets verksamhet

Nordiska ministerrådet vill vara ett gott exempel i fråga om både jämställdhet och tillgänglighet. Genom projektet "Integrer [...]

Rapport -

Funktionshinder

13 sep 2012

Trender i funktionshinderpolitiken

Politiska vindar och tekniska framsteg i vår omvärld påverkar också förutsättningarna för funktionshinderpolitiken i de nor [...]

Rapport -

Funktionshinder

27 feb 2012

Staden för alla

Rapport från NHR:s nordiska seminarium i Reykjavik den 26-27 maj 2009. [...]

Följ oss på sociala medier: