Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nyckelord: Barn


Rapport -

Välfärdspolitik

21 mar 2023

Child and youth participation during crisis – Recommendations for decision makers in the Nordic region

Every young person is entitled to be heard and involved in matters that concern them. But how can decision makers safeguard meanin [...]

Rapport -

Folkhälsa

9 sep 2022

How to strengthen the focus on children affected by prenatal alcohol exposure to help them lead a good life?

The primary focus of this report is the post-pregnancy period and the support and follow-up for children born with prenatal alcoho [...]

Rapport -

Integration

15 jun 2021

Barnehage, en arena for barn og foreldres integrering i Norden: Børnehave – Päiväkoti – Leikskóli – Barnehage – Förskola

Formålet med denne rapporten har vært å se på hvordan de nordiske landene jobber for å øke graden av deltakelse for barn med [...]

Rapport -

Folkhälsa

14 apr 2021

School achievement and health development in the Nordic countries

Education plays a particularly important role in explaining health outcomes in the Nordic countries. Our report aims to highlight [...]

Rapport -

Funktionshinder

4 feb 2021

Se, lytte og inkludere – Deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser i Norden

Denne rapporten handler om den universelle retten alle barn og unge har til å delta, å si sin mening og bli hørt i alle saker s [...]

Rapport -

Funktionshinder

22 jun 2020

Inga barn eller unga ska lämnas utanför

Visionen för det nordiska samarbetet är att bli världens mest integrerade och hållbara region 2030. För att lyckas med det ä [...]

Rapport -

Integration

4 feb 2020

Tidiga insatser för nyanlända barn, unga och föräldrar i Norden – evidens och lovande arbetssätt

I rapporten beskrivs och analyseras insatser som främjar nyanlända barns, ungas och föräldrars delaktighet och integration i d [...]

Rapport -

Folkhälsa

7 maj 2019

Summary: Education Policy for Health Equality – Lessons for the Nordic Region

The report Education Policy for Health Equality: Lessons for the Nordic Region (2019), analyses how education policy is likely to [...]

Rapport -

Folkhälsa

7 maj 2019

Education Policy for Health Equality – Lessons for the Nordic Region

In the Nordic countries, health is linked to educational attainment to a higher extent than to income. Studies have now shown that [...]

Rapport -

Integration

1 dec 2017

Skolan en grund för lyckad inkludering – Nyanlända barn och unga i Norden

Den viktigaste arenan för inkludering och integration av nyanlända barn och unga är skolan. [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

7 apr 2016

Insatser mot barnfattigdom

Den nordiska välfärdsmodellen möjliggör en bra levnadsstandard för de flesta nordbor. Men inte alla. Under det senaste 10-15 [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

26 mar 2015

Hälsoundersökningar av fosterbarn

Detta är en checklista för hälsoundersökning av fosterbarn. Checklistan är ett av resultaten av projektet "Nordens Barn – F [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

26 mar 2015

Ungas röst

Den 9-10 maj samlades 15 ungdomar från Sverige, Norge, Finland och Danmark på Biskops Arnös folkhögskola. Samlingen arrangerad [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

26 mar 2015

Barn kan inte vänta

Forskning visar att både barn som lever i familjehem och vuxna som i ungdomen levt i familjehem på flera sätt har sämre livskv [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

17 dec 2013

Fokus på barnfattigdom

FN:s Barnkonvention firar snart 25-års jubileum. Enligt Barnkonvention har alla barn rätt till en skälig levnadsstandard oavset [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

28 nov 2013

Cash for childcare

Den här översikten jämför systemen av cash for childcare, eller vårdnadsbidrag, i de nordiska länderna. Systemen skiljer sig [...]

Övrigt -

Folkhälsa

21 jan 2013

Fokus på alkoholbruk och skador på andra

Samhällets kostnader för alkoholskador är enorma. Att begränsa skadorna av alkohol är därför en viktig faktor för att öka [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

11 dec 2012

Nordens barn – tidiga insatser för barn och familjer

Publikationen innehåller dels en genomgång av den senaste forskningen om risk- och skyddsfaktorer, dels en presentation av någr [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

11 nov 2012

Nordens Barn – Utveckling av nordiska familjecentraler

Publikationen innehåller åtta förslag på förbättringar av arbetet på familjecentralerna. [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

7 nov 2012

Nordens Barn – Unga gör skillnad!

Publikationen presenterar utförligt en metod för att lyfta de ungas röster i samhällsdebatten. Publikationen innehåller ocks [...]

Rapport -

Funktionshinder

23 feb 2012

Mental health for families with a child with disabilities

This report tries to answer the question: "How do you find out what is needed to improve conditions for families with a child with [...]

Rapport -

Funktionshinder

23 feb 2012

Guide for parents of children with disabilities – help and support

This guide is in the first place addressed to parents who are expecting or already have a child with disabilities, in order to pro [...]

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR