Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nyckelord: Arbetsmarknad


Rapport -

Funktionshinder

24 mar 2021

Ny teknik och digitala lösningar för ökad inkludering i arbetslivet

Personer med funktionsnedsättning har lägre sysselsättningsgrad jämfört med övriga befolkningen och möter också större ut [...]

Rapport -

Arbete

24 apr 2020

Nordic integration and settlement policies for refugees: A comparative analysis of labour market integration outcomes

This report is an abridged version of the report Nordic integration and settlement policies for refugees: A comparative analysis o [...]

Rapport -

Integration

17 sep 2019

Policy Briefs – Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets

The following policy briefs are excerpts from the report Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets: [...]

Rapport -

Integration

16 okt 2018

Ny i Norden. Vägen till arbete

I den här rapporten beskriver vi olika insatser för att uppnå snabbare integration av flyktingar och utrikesfödda på arbetsma [...]

Rapport -

Integration

28 aug 2018

Röster från immigranter i Norden – om att bli en del av samhället

Vad tycker nyanlända har varit viktigast för att komma in i samhället och bli etablerade? I denna publikation har vi låtit imm [...]

Rapport -

Integration

11 apr 2018

State of the Nordic Region 2018: Immigration and integration edition

I State of the Nordic Region 2018 Immigration and integration edition har vi samlat fakta och harmoniserad statistik om migratio [...]

Rapport -

Funktionshinder

2 feb 2018

Experiences of inclusion and welfare services among Finnish Sámi with disabilities

This report is the fourth report out of five within a Nordic project about the living conditions of persons with disability and of [...]

Rapport -

Integration

8 jan 2018

Policies and measures for speeding up labour market integration of refugees in the Nordic region

It takes on average five to ten years for a refugee to find work in the Nordic countries. As social inclusion is closely linked to [...]

Rapport -

Integration

6 nov 2017

Fler flyktingar fortare i arbete

Denna policy brief sammanfattar den kunskapsöversikt som tagits fram av Nordregio på uppdrag av projektet Nordisk samverkan om i [...]

Rapport -

Integration

20 okt 2017

Etableringsprocessen i de nordiska länderna

I denna rapport görs en genomgång av etableringsprocessen i de nordiska länderna. [...]

Rapport -

Funktionshinder

6 jul 2017

Fra like rettigheter til like muligheter

Denne rapporten er utarbeidet av Nordens velferdssenter (NVC) på grunnlag av Det andre nordiske ekspertseminaret om arbeidsliv og [...]

Rapport -

Folkhälsa

16 jan 2017

Policyrekommendationer: Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning

Vad behöver beslutsfattare i de nordiska länderna investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga? [...]

Rapport -

Arbetsinkludering

2 jan 2017

Sjukskrivning och genus i Norden

Nordens välfärdscenters skrift Sjukskrivning och genus i Norden - vad vi vet och vad vi inte vet är en forskningssammanställni [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

29 nov 2016

Velfærdsteknologi og uddanelse af personale

Välfärdsteknologi är något som berör allt fler människors vardag i takt med att många kommuner implementerar välfärdstekn [...]

Rapport -

Folkhälsa

18 aug 2016

When someone has to take charge

The theme of the study is young people in vulnerable situations in terms of education, work, participation and mental ill-health. [...]

Rapport -

Funktionshinder

7 mar 2016

Seminarrapport: Employment and Disability – How do we make it work?

Høy sysselsetting er selve hjørnesteinen i den nordiske velferdsmodellen, og avgjørende for den høye levestandarden i Norden. [...]

Rapport -

Arbetsinkludering

30 sep 2015

Unga vuxna med nedsatt arbetsförmåga – en beskrivning av trygghetssystemen

Andelen unga som beviljas förtidspension under lång tid har ökat, särskilt de med en psykisk diagnos eller unga med lindrig ps [...]

Rapport -

Arbetsinkludering

23 sep 2015

Vi arbetar med unga i Norden

En kartläggning av institutioner, myndigheter och organisationer med fokus på psykisk hälsa, arbete och studier i Norden. [...]

Tidskrift -

Välfärdspolitik

2 jul 2015

Magasin 2015

Magasinet blickar tillbaka på det gångna året och ser fram mot vad som ska komma. [...]

Rapport -

Funktionshinder

19 maj 2014

Dags för jobb – arbetsgivare i centrum

Goda exempel på arbete till personer med funktionsnedsättningar i Norden. [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

28 nov 2013

Cash for childcare

Den här översikten jämför systemen av cash for childcare, eller vårdnadsbidrag, i de nordiska länderna. Systemen skiljer sig [...]

Rapport -

Funktionshinder

8 jul 2013

Å skape et inkluderende arbeidsmarked

Om inkludering av unge, funksjonsnedsatte og seniorer i Norden (et sammendrag). [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

26 jun 2013

Velferdsteknologi – nøkkelen til arbeidsmarkedet?

Nøkkelen til arbeidsmarkedet er et inspirasjonshefte som i korthet forteller hva workshopen af samme navn i Oslo 10. april handle [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

25 mar 2013

Det dreier seg om helse og arbeidsglede

Om seniorer, arbeid og pensjonering i Norden [...]

Rapport -

Funktionshinder

29 jan 2013

Et arbeidsmarked for alle?

En dokumentanalyse av de nordiske landenes jobbstrategier [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

28 jun 2012

Unge på kanten (sammandrag)

Arbetslösheten bland unga är betydligt högre än den generella arbetslösheten i de nordiska länderna. Särskilt oroande är a [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Denna arbetstext beskriver den arbetslivsinriktade rehabilitering som idag erbjuds dövblinda vid Arbetsmarknadsinstitutet (Ami) f [...]

Rapport -

Arbetsinkludering

23 dec 2011

Att sänka trösklarna på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Nordiska Handikappolitiska Rådet vill, i samarbete med Arbetsmarknadsdepartementet i Sverige och Sveriges ordförandeskap 2008 i [...]

Rapport -

Arbetsinkludering

23 dec 2011

Den utestängande arbetsmarknaden

Om vi menar allvar med allas lika rätt, hur kan det då komma sig att personer med funktionsnedsättningar i betydligt lägre gra [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

23 dec 2011

Fokus på ungdom utenfor

Dette er det første i en række hefter, hvori Nordens Välfärdscenter sætter fokus på aktuelle problemstillinger fra vores vel [...]

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR