Nyckelord: Alkohol


Tidskrift -

Folkhälsa

31 maj 2023

NAD – Nordic Studies on Alcohol and Drugs

Läs det senaste numret av vår vetenskapliga tidskrift NAD - Nordic Studies on Alcohol and Drugs. [...]

Rapport -

Folkhälsa

4 jan 2023

Alcohol and drug prevention in the Nordic countries – A conference report

In a world where drug use is on the rise and new variants are frequently discovered and produced, the need for effective preventio [...]

Rapport -

Folkhälsa

9 sep 2022

How to strengthen the focus on children affected by prenatal alcohol exposure to help them lead a good life?

The primary focus of this report is the post-pregnancy period and the support and follow-up for children born with prenatal alcoho [...]

Rapport -

Folkhälsa

23 apr 2020

Identifying use of alcohol and other substances during ­pregnancy – A Nordic overview

This report gives an overview of the use of alcohol, tobacco and other substances among pregnant women in the Nordic countries and [...]

Rapport -

Folkhälsa

7 mar 2019

What’s New About Adolescent Drinking in the Nordic Countries?

In all Nordic countries, minors are drinking less than before. Parents and the increased supervision of leisure time may be the ro [...]

Rapport -

Folkhälsa

26 nov 2018

Äldre och alkohol – Om utmaningarna inom äldreomsorgen i Norden

Dagens 50-70-åringar dricker mer eller oftare än personer i 40-års åldern och också de äldsta åldersgrupperna dricker mer i [...]

Rapport -

Folkhälsa

7 apr 2017

Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna

Syftet med publikationen ”Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna” är att göra rapporteringen om alkohol och droger [...]

Rapport -

Folkhälsa

21 sep 2016

The ripple effect of alcohol – Consequences beyond the drinker

A significant amount of alcohol-related harm afflicts others than the drinker. The negative effects from drinking puts children an [...]

Rapport -

Folkhälsa

8 sep 2016

Lokalt nytänkande inom missbruksvården

Under ett par år har Nordens välfärdscenter understött utbyte av lokal kunskap inom missbruksvården. Forskare och praktiker f [...]

Rapport -

Folkhälsa

9 jan 2014

Alkoholopinioner i Norden

Fyra av de fem nordiska länderna har traditionellt haft en restriktiv alkoholpolitik med statligt monopol, höga priser och begr [...]

Rapport -

Folkhälsa

5 jun 2013

Magasin 2013

Hver år udgiver Nordens velfærdscenter et magasin med en række vedkommende artikler fra en bred vifte af velfærdsområdet. [...]

Övrigt -

Folkhälsa

21 jan 2013

Fokus på alkoholbruk och skador på andra

Samhällets kostnader för alkoholskador är enorma. Att begränsa skadorna av alkohol är därför en viktig faktor för att öka [...]

Rapport -

Folkhälsa

23 feb 2012

Fokus på äldre och alkohol

Följ oss på sociala medier: