FILTRERA:

Senaste nytt


SORTERA OMRÅDE:

Tema: Konferenser och kunskap


Nyheter från andra medier


Alkohol


17 maj 2024

Norge: Russens alkokultur sprer seg til ungdomsskolene, viser ny undersøkelse.

En ny undersøkelse viser at 60% av ungdom mener russelåter øker aksepten for å drikke seg fulle.

Drugs


17 maj 2024

Denmark: Government announces opioid crackdown

The Danish government is planning a comprehensive crackdown on the use and sale of opioids in Denmark, according to Berlingske.

Tobak


17 maj 2024

Finland: Nya rekommendationer om ordnandet av tobaks- och nikotinavvänjning

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har gett ut nya rekommendationer om ordnandet av tobaks- och nikotinavvänjning. Rekommendationerna baserar sig på ett förslag av en arbetsgrupp för tobaks- och nikotinpolitiken som tillsattes 2022. De är riktade till välfärdsområdena.

Tupakka


17 maj 2024

Suositus tupakasta ja nikotiinista vieroituksen järjestämiseen julkaistu

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatima suositus tupakasta ja nikotiinista vieroituksen järjestämiselle on julkaistu. Suositus perustuu vuonna 2022 asetetun tupakka- ja nikotiinipolitiikan työryhmän ehdotukselle ja on tarkoitettu hyvinvointialueiden käyttöön.

Tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs


Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) är en samhällsvetenskaplig tidskrift som publicerar expertgranskad forskning kring alkohol och narkotika, samt tobak och spel. Här hittar du artiklarna som publiceras i tidskriften. Från och med 1 januari 2020 ges NAD ut i samarbete med Helsingfors universitet.

Följ oss på sociala medier: