FILTRERA:
  • Typ
  • Ämne
  • År
  • Land
  • Språk
  • Nyckelord

Tema: Gambling


Nyheter från andra medier


Alkohol


14 Jun 2018

Sverige: Antalet tvångsvårdade för missbruk varierar över landet

Antalet personer som vårdades dygnet runt för sitt missbruk minskade något i Sverige förra året men de regionala skillnaderna i tvångsvård är stora. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Tobak


14 Jun 2018

Sverige: Rökningen minskar i alla åldersgrupper

Tobaksrökningen bland svenskarna fortsätter att minska, enligt en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Minst har rökningen minskat bland 17-29-åringarna. Nästan var fjärde av dem röker i någon utsträckning.

Tobak


14 Jun 2018

Finland: Målet är att bli rökfritt år 2030

En arbetsgrupp som tillsatts av Social- och hälsovårdsministeriet har sammanställt en plan som ska leda till att användningen av tobaks- och nikotinprodukter i Finland upphör senast i slutet av 2030, skriver dagstidningen Hufvudstadsbladet.

Narkotika


14 Jun 2018

Norge: Droganvändare ska inte längre straffas

Norge vill införa lagändringar som skulle förändra narkotikapolitiken radikalt. De som använder droger ska inte längre straffas, utan erbjudas hjälp enligt portugisisk modell, rapporterar SVT.

Forskningsbloggen


Blogg

Matilda Hellman


chefredaktör, NAD

9 april, 2018

Vad är folkhälsa i Norden?

Folkhälsovetenskap förknippas vanligen med korrelationer och kausalitet i fråga om populationers hälsa och ohälsa. Kolesterol, motion, alkoholintag är exempel på klassiska teman. I Norden har populationsbaserad kunskap om de här områdena utgjort viktiga redskap för att implementera den välfärdspolitik som strävar till friska och välmående medborgare. Vi är små nationer som är beroende av arbetsföra skattebetalande medborgare. Men som en relativt ung vetenskap i skärningspunkten mellan medicin, v [...]

Tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs


Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) är en samhällsvetenskaplig tidskrift som publicerar expertgranskad forskning kring alkohol och narkotika, samt tobak och spel. Här sammanfattar vi innehållet i NAD och skrapar på ytan av de vetenskapliga resultat som tidskriften publicerar.

NAD 1/2018 (februari)

Hur omfattande är den alkoholrelaterade vanvården inom barnskyddet i Litauen? Vilka könsrelaterade skillnader finns det bland unga med mi [...]

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

”Ni hittar vår fullständiga integritets- och personuppgiftspolicy här”

JAG FÖRSTÅR