FILTRERA:
  • Typ
  • Ämne
  • År
  • Land
  • Språk
  • Nyckelord

Tema: Äldres alkoholkonsumtion


Nyheter från andra medier


Alkohol


25 mar 2021

Sverige: Nytt ANDTS-forum föreslås

Regeringen har nu lämnat förslaget till ny strategi för alkohol, narkotika, doping, tobak och spelberoende till riksdagen. Vissa mål revideras och ett nytt ANDTS-politiskt forum föreslås bör inrättas för att bättre följa utvecklingen.

Tobak


25 mar 2021

Danmark: Trods forbud ryger unge stadig mentolcigaretter

Selvom forbuddet mod at sælge mentolcigaretter tilsyneladende har haft en effekt, er der stadig en stor andel unge, der ryger mentolcigaretter. Det viser rapporten Danskernes Rygevaner.

Spel


25 mar 2021

Finland: Beredningen av det spelpolitiska programmet fram till 2030 inleds

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att bereda ett spelpolitiskt program och planera genomförandet av programmet fram till 2030. Syftet är att få långsiktiga resultat när det gäller de problem och skador som penningspelandet orsakar.

Alkohol


25 mar 2021

Islandsmodellen har inte utvärderats utanför Island

Islandsmodellen har ännu inte utvärderats utanför Island och en samling forskare vill se starkare evidens före den sprids mer. Effekt­utvärderingar tar tid, svarar Planet Youth. Har modellens spridning till ett 30-tal länder varit förhastad?

Forskningsbloggen


Tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs


Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) är en samhällsvetenskaplig tidskrift som publicerar expertgranskad forskning kring alkohol och narkotika, samt tobak och spel. Här sammanfattar vi innehållet i NAD och skrapar på ytan av de vetenskapliga resultat som tidskriften publicerar. Från och med 1 januari 2020 ges NAD ut i samarbete med Helsingfors universitet.

NAD 4/2020 (Augusti)

I nummer 4/2020 ingår bland annat följande teman

Behandling i Europa, uppföljning av vårdinterventioner, och patienters välmående. [...]

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

”Ni hittar vår fullständiga integritets- och personuppgiftspolicy här”

JAG FÖRSTÅR