FILTRERA:
  • Typ
  • Ämne
  • År
  • Land
  • Språk
  • Nyckelord

Tema: Gambling policy


Nyheter från andra medier


Tobak


21 Okt 2019

Norge: Helserisiko ved snus

Snus kan ha en rekke helseskadelige effekter for brukerne, og kan også påvirke fosteret negativt dersom kvinnen bruker snus under svangerskapet.

Tobak


21 Okt 2019

Finland: Var fjärde ungdom har testat e-cigaretter

Var fjärde ungdom i Finland har provat på att röka e-cigaretter, men de regelbundna användarna är tillsvidare få. Andningsförbundet varnar för att e-cigaretter är speciellt farliga för unga, eftersom de påverkar hjärnans utveckling.

Narkotika


7 Okt 2019

Norge: Missbrukare ska få gratis heroin

I Norge inleds nästa år ett försök med att ge narkomaner gratis heroin. Tanken är att hjälpa tunga missbrukare som inte kunnat bli fria från beroendet genom andra behandlingar.

Narkotika


4 Okt 2019

Sverige: Ny rapport om cannabis

Frågor kring hälsoeffekter och skadeverkningar av cannabis är omdebatterade och präglas ofta av en polariserad retorik. Forskningsrådet Forte har publicerat en kunskapsöversikt som redogör för vad aktuell forskning visar när det gäller cannabis och hälsa, cannabis och sociala förhållanden samt cannabis som medicin.

Forskningsbloggen


Blogg

Johan Nordgren


Forskare, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet

2 Okt 2019

Intervjua online – en underutnyttjad metod inom narkotikaforskningen?

Ett potentiellt hinder för forskare som studerar sociala fenomen som är olagliga eller stigmatiserade är att personer som vore intressanta att intervjua ibland inte vill träffas ansikte mot ansikte. Den australienska drogforskaren Monica J. Barratt har undersökt möjligheterna att intervjua rekreationsanvändare via internet genom synchronous online interviewing. Förfarandet var för några år sedan ett oprövat koncept men det finns en del studier som har använt intervjumetoden. Slutsatserna har främst va [...]

Tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs


Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) är en samhällsvetenskaplig tidskrift som publicerar expertgranskad forskning kring alkohol och narkotika, samt tobak och spel. Här sammanfattar vi innehållet i NAD och skrapar på ytan av de vetenskapliga resultat som tidskriften publicerar.

NAD 5/2019 (Oktober)

Hälsokliniker en viktig arena för preventivt arbete. Mer fokus behövs på närståendes rusmedelsbruk. Riskfyllt drickande bland svenska [...]

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

”Ni hittar vår fullständiga integritets- och personuppgiftspolicy här”

JAG FÖRSTÅR