FILTRERA:
  • Typ
  • Ämne
  • År
  • Land
  • Språk
  • Nyckelord

Tema: Tobak


Nyheter från andra medier


Alkohol


10 Okt 2018

Corren: Irländsk alkohol kan förses med cancervarning

Irland vill införa obligatoriska varningstexter för cancer på alkoholdrycker, liknande de som finns på tobak. Lagförslaget är ett led i myndigheternas kamp mot alkoholbruket i landet – ett av de tyngsta i världen.

Alkohol


9 Okt 2018

Folkehelseinstituttet: Eldre drikker oftere enn yngre

Desto eldre vi er, jo oftere drikker vi alkohol, viser ny rapport. Spørreundersøkelser viser at 20-åringer i gjennomsnitt drikker alkohol 33 ganger i året. 60-åringer drikker oftere, i gjennomsnitt 53 ganger.

Tobak


9 Okt 2018

Helsedirektoratet: Mange vil slutte å røyke eller snuse, men få bruker hjelpemidler

40 prosent av dem som røyker og 30 prosent av dem som snuser, har planer om å slutte i løpet av de neste seks månedene. Selv om mange vil slutte, har de fleste planer om å slutte uten hjelp.

Tobak


9 Okt 2018

Sermitisiaq: Ny lov på vej mod rygning og tobaksvarer

Dødeligheden er høj, hvis man får lungekræft. Det er årsagen til, at Naalakersuisoq for Sundhed Doris J. Jensen varsler en særlig indsats og lovgivning over for rygning og tobaksvarer.

Forskningsbloggen


Blogg

Tom Kettunen


redaktör för Nordic Studies on alcohol and Drugs, NAD

25 september, 2018

Hur lösa problemet med överbelastade expertgranskare?

Under hösten deltog jag i det årliga mötet för International Society of Addiction Journal Editors, ISAJE. Det är ett möte för redaktörer för vetenskapliga tidskrifter inom ANDT-området där vi som redaktörer kan prata öppet om gemensamma utmaningar och hålla koll på utvecklingen inom området. Som deltagare är det befriande att inse att alla redaktörer kämpar med mycket liknande problem, till exempel att hitta expertgranskare. Det är också inspirerande att se hur mycket hjälp och stöd vi får a [...]

Tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs


Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) är en samhällsvetenskaplig tidskrift som publicerar expertgranskad forskning kring alkohol och narkotika, samt tobak och spel. Här sammanfattar vi innehållet i NAD och skrapar på ytan av de vetenskapliga resultat som tidskriften publicerar.

NAD 1/2018 (februari)

Hur omfattande är den alkoholrelaterade vanvården inom barnskyddet i Litauen? Vilka könsrelaterade skillnader finns det bland unga med mi [...]

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

”Ni hittar vår fullständiga integritets- och personuppgiftspolicy här”

JAG FÖRSTÅR