Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

FILTRERA:

Tema: Äldres alkoholkonsumtion


Nyheter från andra medier


Alkohol


30 nov 2021

Danmark: Lad musikken og fællesskabet være din rus

Sundhedsstyrelsen gennemfører igen kampagnen Music Against Drugs/Mere Fest – Mindre Druk sammen med Dansk Live og Roskilde Festival. Formålet er at få unge koncertgængere til at holde igen med alkohol og undgå stoffer.

Narkotika


30 nov 2021

Norge: Ny regjering lover forebyggings- og behandlingsreform

I oktober la Ap og Sp frem sin regjeringserklæring. Partiene legger opp til økt innsats både på forebygging, behandling og ettervern, noe Actis er svært fornøyd med. Samtidig mangler konkrete forpliktelser. Erklæringen har fått navnet Hurdalsplattformen.

Spel


30 nov 2021

Finland: Skadligt penningspelande och sociala förmåner har tydlig koppling

Enligt en forskningsartikel har penningspelsproblem och spelande på risknivå samband med sociala förmåner. De sociala förmånerna som granskades var arbetslöshetsförmån, sjukdagpenning, invalidpension och utkomststöd.

Alkohol


30 nov 2021

Sverige: Ung och anhörig – ny studie

Ca 13% av 15-16-åringarna i en stor frågeundersökning angav själva att en förälder har alkoholproblem. Studien visar även att dessa barn har förhöjd risk för en sämre livssituation vad gäller hälsa, sociala relationer och skolsituation.

Forskningsbloggen


Blogg

Matilda Hellman


Chefredaktör, NAD

2 jun 2021

Kettil Bruun är mer aktuell än någonsin

Kettil Bruun är främst känd för totalkonsumtionsmodellen, som introducerades år 1975 i boken Alcohol Control Policy in Public Health Perspective. Totalkonsumtionsmodellen fastslår att ju mer alkohol som totalt konsumeras i ett samhälle, desto mer omfattande blir de totala alkoholrelaterade skadorna och desto större blir de samhälleliga kostnaderna. Det här låter kanske som en självklarhet, men teorin blev ansatsen till en empiriskt baserad alkoholpolitik i en tid då en optimistisk liberalism uppstått [...]

Tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs


Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) är en samhällsvetenskaplig tidskrift som publicerar expertgranskad forskning kring alkohol och narkotika, samt tobak och spel. Här sammanfattar vi innehållet i NAD och skrapar på ytan av de vetenskapliga resultat som tidskriften publicerar. Från och med 1 januari 2020 ges NAD ut i samarbete med Helsingfors universitet.

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

”Ni hittar vår fullständiga integritets- och personuppgiftspolicy här”

JAG FÖRSTÅR