Nordiskt tobaksprojekt

Folkhälsa

Nordens välfärdscenter koordinerar ett nordiskt tobaksprojekt, vars syfte är att bidra till att stärka och utveckla de nordiska ländernas nationella arbete med tobak.

Man röker en cigarett

Det nordiska tobaksprojektet fokuserar på tre ämnesområden som upptar de nordiska länderna:

  • Sluta röka
  • Betydelsen av smakämnen för användning av snus och e-cigaretter
  • Rökfria miljöer

Projektet genomförs i nära samarbete med tjänstemän, praktiker och forskare som arbetar inom tobaksfältet i Norden.

Projektet ska resultera i följande:

  • En publikation om arbetet med rökavvänjning i de nordiska länderna, med exempel på specifika rökavvänjningsprojekt
  • En rapport med utgångspunkt i en forskningsöversikt som fokuserar på vilken betydelse smakämnen har för användning av snus och e-cigaretter, med särskild inriktning på Norden
  • Ett expertseminarium med ämnet rökfria miljöer.

Det nordiska tobaksprojektet pågår till slutet av 2018.

 

Projektet genomförs inom ramen för den nordiska folkhälsoarenan

 

Rapporter


Folkhälsa

5 Apr 2018

Rökavvänjning i Norden

Cirka 50.000 människor* dör av tobaksrelaterade sjukdomar varje år i Norden. Rökning är en av de största individuella hoten [...]

FacebookTwitterEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga integritets- och personuppgiftspolicy.

JAG FÖRSTÅR