Avslutat

Äldreomsorg i Norden

Välfärdspolitik

Projektet Kvalitet i äldreomsorgen har undersökt hur äldreomsorgen samordnas i Norden. Två rapporter har producerats på ämnet.

Pensionär sitter och klappar en hund.

Projektet har kartlagt hur hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden är samordnade i de nordiska länderna samt Färöarna, Åland och Grönland. Kvalitetsbegreppet är centralt med fokus på hur kvaliteten inom äldreomsorgen säkerställs.

Syftet med projektet är att dela nordiska erfarenheter och lyfta fram vilka utmaningar som äldreomsorgen kommer att ställas inför i framtiden.

Rapporter


Välfärdspolitik

17 Nov 2015

Äldreomsorg i Norden

Frågan om kvalitet i äldreomsorgen är viktig och mer aktuell än någonsin. Avsikten med denna rapport är att skapa en överbl [...]

Välfärdspolitik

17 Dec 2013

Kvalitet i äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter

Den här dokumentationen bygger på expertmötet Kvalitet i äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter, den 30 september-1 oktober 2013 [...]

Välfärdsteknologi

17 Dec 2013

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter

Den här dokumentationen bygger på expertmötet "Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter", den 17-18 oktob [...]

FacebookTwitterEmailPrint

Följ oss på sociala medier: