Genomfört

Kvalitet i äldreomsorgen

Äldre

Nordens velfærdscenter har med projektet Kvalitet i ældreomsorgen fokus på den nye, store ældregenerations velfærd i de nordiske lande. Projektet har producert to nordiske rapporter på temaet.

Pensionär sitter och klappar en hund.

Med projektet Kvalitet i ældreomsorgen kortlægger Nordens velfærdscenter , hvordan hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejehjem er bygget op i de nordiske lande samt på Færøerne, Åland og i Grønland.

Nordens velfærdscenter sætter fokus på kvalitetsbegrebet i ældreomsorgen og på, hvordan der føres tilsyn med kvaliteten. I den forbindelse har vi lavet en screening af brugerorganisationernes vurdering af kvalitet i ældreomsorgen, og hvad brugerne lægger vægt på.

Projektets screening og sammenstilling af kvalitet i ældreomsorgen i Norden, forventes at føre til nordisk erfarings- og videndeling, samt en afdækning af, hvad de største udfordringer indenfor ældreomsorgen er set i lyset af den demografiske udfordring.

Øget press på velfærdssektoren

Levealderen i Norden er stigende, og antallet af børnefødsler er faldende, hvorfor befolkningen – anskuet på fremskrivning af statistiske data – fremover vil bestå af flere ældre, der skal forsørges af færre unge.

Der tales hos velfærdsforskere om den store ældregeneration, og politisk kommer der flere og flere tiltag i forhold til pensionsreformer, arbejdsmarkedsreformer, reformer på det sociale område osv., der skal imødegå forsørgelsesudfordringen i velfærdssamfundet samt det øgede pres på sundheds- og omsorgssektoren.

Nordens velfærdscenter at bidrage til erfarings- og videndeling i de nordiske lande samt fremme et udvidet nordisk samarbejde på området.

Rapporter


Välfärdspolitik

1 jun 2015

Når fortiden er længere end fremtiden

Der er generel interesse for kvalitetsudvikling inden for ældreplejen. Dette skyldes ikke mindst befolkningens ændrede demografi [...]

Välfärdspolitik

17 nov 2015

Äldreomsorg i Norden

Frågan om kvalitet i äldreomsorgen är viktig och mer aktuell än någonsin. Avsikten med denna rapport är att skapa en överbl [...]

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: