Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Genomfört

Kvalitet i äldreomsorgen

Välfärdspolitik

Nordens velfærdscenter har med projektet Kvalitet i ældreomsorgen fokus på den nye, store ældregenerations velfærd i de nordiske lande. Projektet har producert to nordiske rapporter på temaet.

Pensionär sitter och klappar en hund.

Med projektet Kvalitet i ældreomsorgen kortlægger Nordens velfærdscenter , hvordan hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejehjem er bygget op i de nordiske lande samt på Færøerne, Åland og i Grønland.

Nordens velfærdscenter sætter fokus på kvalitetsbegrebet i ældreomsorgen og på, hvordan der føres tilsyn med kvaliteten. I den forbindelse har vi lavet en screening af brugerorganisationernes vurdering af kvalitet i ældreomsorgen, og hvad brugerne lægger vægt på.

Projektets screening og sammenstilling af kvalitet i ældreomsorgen i Norden, forventes at føre til nordisk erfarings- og videndeling, samt en afdækning af, hvad de største udfordringer indenfor ældreomsorgen er set i lyset af den demografiske udfordring.

Øget press på velfærdssektoren

Levealderen i Norden er stigende, og antallet af børnefødsler er faldende, hvorfor befolkningen – anskuet på fremskrivning af statistiske data – fremover vil bestå af flere ældre, der skal forsørges af færre unge.

Der tales hos velfærdsforskere om den store ældregeneration, og politisk kommer der flere og flere tiltag i forhold til pensionsreformer, arbejdsmarkedsreformer, reformer på det sociale område osv., der skal imødegå forsørgelsesudfordringen i velfærdssamfundet samt det øgede pres på sundheds- og omsorgssektoren.

Nordens velfærdscenter at bidrage til erfarings- og videndeling i de nordiske lande samt fremme et udvidet nordisk samarbejde på området.

Rapporter


Välfärdspolitik

1 jun 2015

Når fortiden er længere end fremtiden

Der er generel interesse for kvalitetsudvikling inden for ældreplejen. Dette skyldes ikke mindst befolkningens ændrede demografi [...]

Välfärdspolitik

17 nov 2015

Äldreomsorg i Norden

Frågan om kvalitet i äldreomsorgen är viktig och mer aktuell än någonsin. Avsikten med denna rapport är att skapa en överbl [...]

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR