Cookies

Vi bruker tredjeparts informasjonskapsler for nettstedet vårt for å analysere og forbedre opplevelsen på nettstedet. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du at informasjonskapsler brukes som beskrevet.

Fullført

Kvalitet i ældreomsorgen

Velferdspolitikk

Nordens velfærdscenter har med projektet Kvalitet i ældreomsorgen fokus på den nye, store ældregenerations velfærd i de nordiske lande. Projektet har producert to nordiske rapporter på temaet.

Pensionär sitter och klappar en hund.

Med projektet Kvalitet i ældreomsorgen kortlægger Nordens velfærdscenter , hvordan hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejehjem er bygget op i de nordiske lande samt på Færøerne, Åland og i Grønland.

Nordens velfærdscenter sætter fokus på kvalitetsbegrebet i ældreomsorgen og på, hvordan der føres tilsyn med kvaliteten. I den forbindelse har vi lavet en screening af brugerorganisationernes vurdering af kvalitet i ældreomsorgen, og hvad brugerne lægger vægt på.

Projektets screening og sammenstilling af kvalitet i ældreomsorgen i Norden, forventes at føre til nordisk erfarings- og videndeling, samt en afdækning af, hvad de største udfordringer indenfor ældreomsorgen er set i lyset af den demografiske udfordring.

Øget press på velfærdssektoren

Levealderen i Norden er stigende, og antallet af børnefødsler er faldende, hvorfor befolkningen – anskuet på fremskrivning af statistiske data – fremover vil bestå af flere ældre, der skal forsørges af færre unge.

Der tales hos velfærdsforskere om den store ældregeneration, og politisk kommer der flere og flere tiltag i forhold til pensionsreformer, arbejdsmarkedsreformer, reformer på det sociale område osv., der skal imødegå forsørgelsesudfordringen i velfærdssamfundet samt det øgede pres på sundheds- og omsorgssektoren.

Nordens velfærdscenter at bidrage til erfarings- og videndeling i de nordiske lande samt fremme et udvidet nordisk samarbejde på området.

Rapporter


Velferdspolitikk

7 sep 2015

Eldreomsorg i Norden

Frågan om kvalitet i äldreomsorgen är viktig och mer aktuell än någonsin. Avsikten med denna rapport är att skapa en överbl [...]

Velferdspolitikk

17 des 2013

Kvalitet i äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter

Den här dokumentationen bygger på expertmötet Kvalitet i äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter, den 30 september-1 oktober 2013 [...]

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Følg oss på sosiale medier:

Behandling av personopplysninger (GDPR)

Nordens velferdssenter samler inn og behandler personopplysningene dine for å levere produkter og tjenester, informere om nyheter og oppdateringer av produktene og tjenestene våre, tilpasse opplevelsen av nettstedet vårt samt forbedre produktene og tjenestene våre.

Du har når som helst rett til å få tilgang til, korrigere og slette personopplysninger og motsette deg behandling av dine personopplysninger. Du kan utøve disse rettighetene ved å sende en e-postmelding til gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens velferdssenter forplikter seg til å respektere og beskytte personopplysningene dine og personvernet ditt i samsvar med gjeldende lover, bransjeregler og andre relevante standarder. Vi gir aldri ut personopplysninger til tredjeparter uten ditt samtykke.

Les hele vår personvern- og personopplysningspolicy (på svensk).

JEG FORSTÅR