Cookies

Vi bruger tredjepartscookies til vores websted for at analysere og forbedre oplevelsen på webstedet. Ved at bruge vores websted godkender du brugen af cookies på den beskrevne måde.

Fuldført

Kvalitet i ældreomsorgen

Velfærdspolitik

Nordens velfærdscenter har med projektet Kvalitet i ældreomsorgen fokus på den nye, store ældregenerations velfærd i de nordiske lande. Projektet har producert to nordiske rapporter på temaet.

Pensionär sitter och klappar en hund.

Med projektet Kvalitet i ældreomsorgen kortlægger Nordens velfærdscenter , hvordan hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejehjem er bygget op i de nordiske lande samt på Færøerne, Åland og i Grønland.

Nordens velfærdscenter sætter fokus på kvalitetsbegrebet i ældreomsorgen og på, hvordan der føres tilsyn med kvaliteten. I den forbindelse har vi lavet en screening af brugerorganisationernes vurdering af kvalitet i ældreomsorgen, og hvad brugerne lægger vægt på.

Projektets screening og sammenstilling af kvalitet i ældreomsorgen i Norden, forventes at føre til nordisk erfarings- og videndeling, samt en afdækning af, hvad de største udfordringer indenfor ældreomsorgen er set i lyset af den demografiske udfordring.

Øget press på velfærdssektoren

Levealderen i Norden er stigende, og antallet af børnefødsler er faldende, hvorfor befolkningen – anskuet på fremskrivning af statistiske data – fremover vil bestå af flere ældre, der skal forsørges af færre unge.

Der tales hos velfærdsforskere om den store ældregeneration, og politisk kommer der flere og flere tiltag i forhold til pensionsreformer, arbejdsmarkedsreformer, reformer på det sociale område osv., der skal imødegå forsørgelsesudfordringen i velfærdssamfundet samt det øgede pres på sundheds- og omsorgssektoren.

Nordens velfærdscenter at bidrage til erfarings- og videndeling i de nordiske lande samt fremme et udvidet nordisk samarbejde på området.

Rapporter


Velfærdspolitik

1 jun 2015

Når fortiden er længere end fremtiden

Der er generel interesse for kvalitetsudvikling inden for ældreplejen. Dette skyldes ikke mindst befolkningens ændrede demografi [...]

Velfærdspolitik

7 sep 2015

Ældreomsorg i Norden

Frågan om kvalitet i äldreomsorgen är viktig och mer aktuell än någonsin. Avsikten med denna rapport är att skapa en överbl [...]

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Følg os på sociale medier:

Håndtering af personoplysninger (GDPR)

Nordens Velfærdscenter indsamler og behandler dine personoplysninger for at kunne tilbyde dig produkter og tjenesteydelser, for at informere dig om nyheder og opdateringer af vores produkter og tjenester, for at tilpasse din oplevelse af vores websted og for at forbedre vores produkter og tjenester.

Du har til enhver tid ret til at få adgang til, rette og slette dine personlige oplysninger og gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. Du kan udøve disse rettigheder ved at sende en e-mail til gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens Velfærdscenter forpligter sig til at respektere og beskytte dine personlige oplysninger og personlige integritet i overensstemmelse med gældende love, brancheregler og andre relevante normer. Vi videresender aldrig dine personoplysninger til tredjepart uden din godkendelse.

Læs vores fulde politik for beskyttelse af personlige oplysninger (på svensk).

JEG FORSTÅR