Hemmasittning är inte datorers fel

Arbetsinkludering, Välfärdspolitik

20 apr 2015

Det är en myt att datorer skapar ett så starkt beroende att barn och unga blir hemmasittare, d.v.s hoppar av skolan, isolerar sig hemma och blir otillgängliga för både familj och kompisar. Tror man det, ser man inte de verkliga orsakerna bakom beteendet. Det menar Ia Sundberg Lax, chef för Magelungens enhet för Hemmasittare. Hon är också en av författarna till boken "Hemmasittare och vägen tillbaka". Magelungen bedriver behandlingsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer.

Psykisk ohälsa med ångest, depression och ensamhet är ett uppmärksammat och växande problem bland unga. I dess spår ökar också hemmasittarna i antal, unga människor som isolerar sig hemma, vänder på dagen, är vid datorn så fort de inte sover, äter onyttigt och blir onåbara för både familj och kompisar.

Mer forskning krävs

– Datorn är inte orsaken till beteendet men är ett sätt att undvika jobbiga känslor, kanske kompensera för att man har svårt att träffa kompisar, säger Ia Sundberg Lax. Online får dessa unga en positiv upplevelse och uppskattning som man egentligen önskar att man fick i verkliga livet.
Hon är osäker på varför hemmasittandet ökar och önskar att frågeställningen blev mer beforskad. Högt tryck i skolan i kombination med otydliga förväntningar kan vara en bland säkert många förklaringar.

Intensivt behandlingsprogram

På Magelungen har man utvecklat ett manualbaserat behandlingsprogram, HSP, som visat sig vara framgångsrikt. Behandlingsinsatsen föregås av en noggrann kartläggning av orsaker. Personalen träffar eleven, föräldrarna, skolan och ev andra som är viktiga i den unges liv.
– Vi jobbar alltid med eleven för att minska obehaget och ångesten, för att häva depressionen, berättar Ia Sundberg Lax. Målen är självklart 100-procentig närvaro i skolan men man måste också definiera det små stegen på vägen mot det stora målet.

Behandlingen hjälper unga till nya strategier

Behandlingen går ut på att bryta isoleringen, inte undvika obehagliga situationer utan hitta andra strategier och utrusta ungdomarna med nya verktyg. I programmet ingår också att hjälpa föräldrarna som har det oerhört tungt och som upplever problemet 24 timmar per dygn.
– Undersökningar har visat att föräldrar till hemmasittare mår sämre än de föräldrar som tvingats lämna sina barn till familjehem eller institution, säger Ia Sundberg Lax. Vi hjälper familjen att finna vägar så att de åter kan ha det trevligt och undvika tjat, gnat och besvikelser.

Positiva resultat

Samtliga unga som har genomgått programmet har ökad skolnärvaro, de upplever förbättrat mående och det är lugnare hemma. Därmed är behandlingen inte slut: man lägger också upp en långsiktig plan där man definierar hur man ska undvika återfall.
– Jag önskar att den här kunskapen fanns i varenda kommun, förmågan att förstå, upptäcka och hjälpa dessa unga. Vi ser ofta att det som skolan och socialtjänsten redan gjort innan vi blir involverade har varit bra saker men det har saknats samordning. Vi kan bidra med kunskap på området och en effektiv metodik.

Intervjun med Ia Sundberg Lax genomfördes i samband med Socionomdagarna 2015.

Magelungen är ett företag som driver behandlingsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: