Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Invandringens betydelse i Nordens land- och glesbygdsområden

Sedan 1990 har Nordens befolkning vuxit med 15 procent till ca 26,5 miljoner. Nettoinvandringen svarar för två tredjedelar av befolkningstillväxten. Detta innebär en stor potential för många små eller perifera kommuner med åldrande befolkning och arbetskraftsbrist i välfärdssektorn.

Utmaningen och möjligheten ligger i att få nyanlända invånare att vilja och kunna stanna kvar på lång sikt – inte flytta till storstadsregionerna så snart de fått uppehållstillstånd. Det handlar om att få en bostad och inkluderas både i arbetslivet och i sociala nätverk. Så att man kan känna sig hemma och känna sig behövd, som en nyanländ uttryckte saken.

För att nå målsättningen krävs bland annat:

  • Tydligt ledarskap i kommunen som visar att invandring och integration är en tillväxtfråga – inte en fråga för socialtjänsten
  • Hjälp att finna permanent boende, helst nära asylboendet
  • Välutvecklade samarbeten mellan kommunerna i regionen och inom kommunen – med det lokala näringslivet, offentliga arbetsgivare och civilsamhället, t.ex. genom en integrationskoordinator/ praktiksamordnare och mentorsprogram för snabbare kompetenskartläggning, jobbmatchning, språkträning och social gemenskap.

Lärande exempel och fakta

Här lyfter vi fram en rad små eller perifera nordiska kommuner som har lyckats öka antalet nyanlända som stannar kvar. Vi pekar på vad vi kan lära av varandra i Norden i form av konkreta metoder och insatser som ansvariga aktörer använder, i samverkan med civila samhället och arbetsgivare.

De lärande exemplen kommer bl.a. från rapporten From migrants to workers och norska Distriktssenterets aktuella rapport. Vi ger även röst åt relevanta aktörer som ges möjlighet att bidra med sina personliga erfarenheter och reflektioner kring temat.

Aktuell fakta kompletteras med statistiskt underlag och kartor som visar hur flyktinginvandringen ser ut i de olika nordiska länderna och spridningen av utrikes födda i Nordens kommuner.

Läs om vårt seminarium i Luleå i början av maj 2017 om invandringens betydelse för Nordens glesbygd.

Nyanlända i jobb

Forskning på temat

Här presenteras fakta och forskning inom det aktuella temat.

SORTERA INNEHÅLL:

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Integration

3 nov 2022

Nyanländas integration: En enkätstudie om språkstuderandes erfarenheter av livet i Sverige

I rapporten studeras integration bland nyanlända som deltar i språkundervisning inom SFI, Komvux eller gymnasiets språkintroduktion. Med [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Bostad

20 jan 2022

Avtalt selvbosetting. En bærekraftig ordning for framtidig bosetting av flyktninger?

Denne rapporten fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR inneholder en vurdering og analyse av tidligere og ny forskning om avtalt selvbo [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

22 jun 2020

Learning to live in a new Country – everyday social integration: Civil society and integration – Nordic rural perspective

In this paper we focus on three of the main ways civil society can play a role in the integration of refugees and immigrants. [...]

NVC logo. NVC logo. Finland

Migration & utveckling

24 sep 2018

Exempel på kommunernas integrationsåtgärder i Finland

Finland blir allt mer mångkulturellt till följd av både arbetskraftsinvandring och humanitär invandring. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

1 jun 2018

State of the Nordic Region 2018: Immigration and integration edition

State of the Nordic Region 2018 Migration and Integration presents a series of facts and figures showing the current state of integration wi [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

1 jun 2018

From migrants to workers: Regional and local practices on integration of labour migrants and refugees in rural areas in the Nordic countries

The increase in immigration has been especially large since 2000 driven in part by several expansions of the European Union. At the same tim [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Migration & utveckling

30 maj 2018

Nordic Welfare States, challenged by ageing and immigration?

This report is the third in a series of reports financed by the Nordic Social Statistical Committee (NOSOSCO), discussing future challenges [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Migration & utveckling

21 maj 2018

Europeʼs Demographic Future

Where the Regions are headed after a Decade of Crises [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Migration & utveckling

4 maj 2018

From migrants to workers: Immigration and integration at the local level in the Nordic countries

This publication reports on the outcomes of a project which addresses regional and local practices on integration of labour migrants and ref [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

4 maj 2018

Nordic migration and integration research: Overview and future prospects

This policy paper gives an overview of the current state of Nordic migration and integration research. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Migration & utveckling

4 maj 2018

Country Reports Nordic Region

A brief overview about the Nordic countries on population, the proportion of foreign born and asylum seekers. [...]

NVC logo.

Migration & utveckling

2 maj 2018

Temahefte: Innvandring, inkludering, sysselsetting og lokal utvikling

Gjennom eksempler og tematekster gir dette heftet læring og inspirasjon til kommuner som ønsker å gjøre seg nytte av andre kommuners erf [...]

Kartor & statistik på temat

Här presenteras kartor och statistik på det aktuella temat. Kartorna kommer från Nordregio.

Migration & utveckling

17 mar 2021

Internal net migration as percentage of population 2010–2018

This map shows annual average internal net migration rate at the municipal and regional level in 2010-2018. [...]

Migration & utveckling

15 mar 2021

Utrikesfödda 0–19 år 2019

This map shows Nordic municipalities classified by the characteristics of foreign-born young population (under 19 years of age) [...]

Migration & utveckling

11 dec 2020

Total population change by main component 2010-2018

This map shows total population change by main component at the municipal and regional level in 2010-2018. The two components of population [...]

Migration & utveckling

11 dec 2020

Typology of foreign-born population 0–19 years 2019

This map shows Nordic municipalities classified by the characteristics of foreign-born young population (under 19 years of age) [...]

2 nov 2020

Karta över migrationsströmmarna till Norden

The map shows annual average immigration flows above 3,000 people, and the growing diversity in their countries of origin. [...]

Migration & utveckling

15 okt 2020

Största minoritetsgrupp efter region 2018

The figure shows the largest minority group in each of the municipalities and the proportion of the total municipal population made up by th [...]

Migration & utveckling

29 sep 2020

Sysselsättningsgraden för utrikesfödda och infödda efter region och utbildning år 2019

The map shows employment rates 2019 of the native and the foreign-born population in different Nordic regions (NUTS 2 level). [...]

Migration & utveckling

15 mar 2019

Internationella nettomigrationen 2015

This map shows the international net migration rate in 2015. International migration refers to the migration to and from abroad (domestic mi [...]

Migration & utveckling

15 feb 2019

Andel av befolkningen över 65 år i relation till arbetsför befolkning 2015

Old age dependency rates are rising across the Nordic countries, and they are particularly high in remote rural municipalities. [...]

Migration & utveckling

15 mar 2018

Internationella nettomigrationen 2015 män

This map shows the international net migration rate for males in 2015. International migration refers to the migration to and from abroad (d [...]

Migration & utveckling

15 mar 2018

Nettomigration kvinnor 2016

Looking at the Nordic Region as a whole there is a balance between foreign born males and females (101 males per 100 females). [...]

Lärande exempel på temat

Här har vi samlat goda exempel på det aktuella temat.

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Nyanlända som resurs för glesbygd

En säker hamn

Kraftsamling för kommuner, myndigheter och tredje sektorn för att utveckla samarbetet vid flyktingmottagning och integration på Åland. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Nyanlända som resurs för glesbygd

Sunne kommun

År 2016 lämnade 55 personer Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag i Sunne. Mer än hälften, 64 procent, fick arbete. Det placerar kommu [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Nyanlända som resurs för glesbygd

Åre kommun

Åre by har cirka 1 500 invånare, Åre kommun cirka 11 000. Som mest hade Åre kommun 1 050 asylsökande boende i kommunen. Förra året to [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Nyanlända som resurs för glesbygd

Gloppen – snudde opp-ned på tradisjonalt utdanningsløp

Eldreomsorgen har fått sårt tiltrengt kvalifisert helsefagpersonell, innvandrere har fått fagkompetanse, kommet raskere inn i arbeidslive [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Nyanlända som resurs för glesbygd

Biblioteket på Berg – plass og hjerte for alle

Innvandrere i Berg kommune har norske venner, de er aktive i lokalsamfunnet og langt flere er i arbeid enn gjennomsnittet i norske kommuner. [...]

NVC logo. NVC logo. Finland

Nyanlända som resurs för glesbygd

Närpes kommun

Den lilla staden Närpes i västra Finland har gjort sig känd för sitt proaktiva och lyckade integrationsarbete. Det började småskaligt [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Nyanlända som resurs för glesbygd

Herøy kommun

De norra regionerna och kustområdena i Norge är mycket beroende av arbetskraft utifrån för fiskerinäringen. Nordland-regionen stöder i [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. Island

Nyanlända som resurs för glesbygd

Ísafjarðarbær

I Island har frågor om integration främst varit kopplade till arbetskraftsinvandring. Det handlar om att möta behovet av arbetskraft. Ny [...]

NVC logo. NVC logo. Finland

Nyanlända som resurs för glesbygd

Punkalaidun kommun

Det finns en samstämmighet i Finland att utländsk arbetskraft behövs, både idag och ännu mer i framtiden. Medan migration i de större [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Nyanlända som resurs för glesbygd

Klaksviks kommun Färöarna

På Färöarna är migration och integration nya frågor. En arbetsgrupp inrättades 2011 som tog fram en rad rekommendationer bland annat i [...]

Danmark

Nyanlända som resurs för glesbygd

Fredrikshavns kommun

Fredrikshavns kommun på Jylland har sett möjligheten att motverka en negativ befolkningsutveckling om de relativt många arbetskraftsinvan [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Nyanlända som resurs för glesbygd

Sunne kommun

År 2016 lämnade 55 personer Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag i Sunne. Mer än hälften, 64 procent, fick arbete. Det placerar kommu [...]

Seminarier på temat

Här presenteras evenemang och seminarier på temat.

Kalender

4

maj

2017

Avslutat

Arbete

Nyanlända i jobb - en tillväxtfaktor för kommuner

Många kommuner i Norden brottas med negativ befolkningsstatistik och en åldrande befolkning. Kommunernas skatteintäkter minskar och det b [...]

Nyheter på temat

Arbete

6 apr 2022

Åre lykkes med å beholde nye innbyggere

Kommuneledelsen i Åre kommune ser på innvandrere og andre tilflyttere som en viktig ressurs for å få god utvikling. Nøkkelen til de god [...]

Bostad

20 jan 2022

Bør flyktninger med oppholdstillatelse kunne finne bolig selv?

Gjennom ordningen ‘avtalt selvbosetting’ kan flyktninger til Norge finne egen bolig og få den godkjent av myndighetene, i stedet for at [...]

Migration & utveckling

18 mar 2021

Allt fler beviljade medborgarskap

Under 2020 ökade antalet beviljade svenska medborgarskap med 25 procent jämfört med 2019. Samtidigt minskade antalet invandringar till Sv [...]

Arbete

25 jan 2021

Island: Invandrarna har fått fler rättigheter

Sverige ligger fortfarande högst i Norden, men Island hade den största ökningen i MIPEX index om integrationspolitik. Från 2014 till 201 [...]

Följ oss på sociala medier: