Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Aktuellt tema

Nyanlända som resurs för glesbygden


I projektet Nordiskt integrationssamarbete kommer vi att fokusera på ett tema i taget. Vårt första tema handlade om hur kommuner med en åldrande befolkning kan dra nytta av invandrare och flyktingar.


I projektet Nordiskt integrationssamarbete kommer vi att fokusera på ett tema i taget. Vårt första tema handlade om hur kommuner med en åldrande befolkning kan dra nytta av invandrare och flyktingar.

Invandringens betydelse i Nordens land- och glesbygdsområden

Sedan 1990 har Nordens befolkning vuxit med 15 procent till ca 26,5 miljoner. Nettoinvandringen svarar för två tredjedelar av befolkningstillväxten. Detta innebär en stor potential för många små eller perifera kommuner med åldrande befolkning och arbetskraftsbrist i välfärdssektorn.

Utmaningen och möjligheten ligger i att få nyanlända invånare att vilja och kunna stanna kvar på lång sikt – inte flytta till storstadsregionerna så snart de fått uppehållstillstånd. Det handlar om att få en bostad och inkluderas både i arbetslivet och i sociala nätverk. Så att man kan känna sig hemma och känna sig behövd, som en nyanländ uttryckte saken.

För att nå målsättningen krävs bland annat:

  • Tydligt ledarskap i kommunen som visar att invandring och integration är en tillväxtfråga – inte en fråga för socialtjänsten
  • Hjälp att finna permanent boende, helst nära asylboendet
  • Välutvecklade samarbeten mellan kommunerna i regionen och inom kommunen – med det lokala näringslivet, offentliga arbetsgivare och civilsamhället, t.ex. genom en integrationskoordinator/ praktiksamordnare och mentorsprogram för snabbare kompetenskartläggning, jobbmatchning, språkträning och social gemenskap.

Lärande exempel och fakta

Här lyfter vi fram en rad små eller perifera nordiska kommuner som har lyckats öka antalet nyanlända som stannar kvar. Vi pekar på vad vi kan lära av varandra i Norden i form av konkreta metoder och insatser som ansvariga aktörer använder, i samverkan med civila samhället och arbetsgivare.

De lärande exemplen kommer bl.a. från rapporten From migrants to workers och norska Distriktssenterets aktuella rapport. Vi ger även röst åt relevanta aktörer som ges möjlighet att bidra med sina personliga erfarenheter och reflektioner kring temat.

Aktuell fakta kompletteras med statistiskt underlag och kartor som visar hur flyktinginvandringen ser ut i de olika nordiska länderna och spridningen av utrikes födda i Nordens kommuner.

Läs om vårt seminarium i Luleå i början av maj 2017 om invandringens betydelse för Nordens glesbygd.

Nyanlända i jobb

Forskning på temat

Här presenteras exempel på forskning på det aktuella temat.

SORTERA INNEHÅLL:
  • Land
  • År

NVC logo.

Arbete

22 jun 2020

Learning to live in a new Country – everyday social integration: Civil society and integration – Nordic rural perspective

In this paper we focus on three of the main ways civil society can play a role in the integration of refugees and immigrants. [...]

NVC logo. NVC logo. Finland

Migration & utveckling

24 sep 2018

Exempel på kommunernas integrationsåtgärder i Finland

Finland blir allt mer mångkulturellt till följd av både arbetskraftsinvandring och humanitär invandring. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

1 jun 2018

State of the Nordic Region 2018: Immigration and integration edition

State of the Nordic Region 2018 Migration and Integration presents a series of facts and figures showing the current state of integration wi [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

1 jun 2018

From migrants to workers: Regional and local practices on integration of labour migrants and refugees in rural areas in the Nordic countries

The increase in immigration has been especially large since 2000 driven in part by several expansions of the European Union. At the same tim [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Migration & utveckling

30 maj 2018

Nordic Welfare States, challenged by ageing and immigration?

This report is the third in a series of reports financed by the Nordic Social Statistical Committee (NOSOSCO), discussing future challenges [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Migration & utveckling

21 maj 2018

Europeʼs Demographic Future

Where the Regions are headed after a Decade of Crises [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Migration & utveckling

4 maj 2018

From migrants to workers: Immigration and integration at the local level in the Nordic countries

This publication reports on the outcomes of a project which addresses regional and local practices on integration of labour migrants and ref [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

4 maj 2018

Nordic migration and integration research: Overview and future prospects

This policy paper gives an overview of the current state of Nordic migration and integration research. [...]

NVC logo.

Migration & utveckling

2 maj 2018

Temahefte: Innvandring, inkludering, sysselsetting og lokal utvikling

Gjennom eksempler og tematekster gir dette heftet læring og inspirasjon til kommuner som ønsker å gjøre seg nytte av andre kommuners erf [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Migration & utveckling

31 mar 2018

From Migrants to Workers: Regional and local practices on integration of labour migrants and refugees in rural areas in the Nordic countries

International migration trends in the Nordic countries. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Migration & utveckling

31 mar 2017

The impact of migration on projected population trends

The impact of migration on projected population trends in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden: 2015–2080 [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Migration & utveckling

31 mar 2017

Nordic-Baltic Demographic Vulnerability Assessment at municipal level

Nordregio Policy Brief 2016:4 [...]

Kartor på temat

Här presenteras kartor på det aktuella temat. Kartorna kommer från Nordregio.

Migration & utveckling

15 mar 2018

Internationella nettomigrationen 2015 män

This map shows the international net migration rate for males in 2015. International migration refers to the migration to and from abroad (d [...]

Migration & utveckling

15 mar 2018

Nettomigration kvinnor 2016

Looking at the Nordic Region as a whole there is a balance between foreign born males and females (101 males per 100 females). [...]

Migration & utveckling

15 mar 2018

Internationella nettomigrationen 2015

This map shows the international net migration rate in 2015. International migration refers to the migration to and from abroad (domestic mi [...]

Migration & utveckling

15 mar 2018

Andel utlandsfödda invånare av befolkningen 2016

This map shows the number of foreign born inhabitants as a share of the total population for Nordic municipalities and regions in 2016. The [...]

Migration & utveckling

12 mar 2018

Andelen utrikes födda i Nordens kommuner 2015

Almost 15% of the Nordic population is born elsewhere than in their country of living. The highest share of foreign born population can be f [...]

Migration & utveckling

12 mar 2018

Skillnaden i antalet utlandsfödda år 1995 och år 2015

The map shows the relative difference between the foreign-born population in 1995 and 2015. [...]

Migration & utveckling

12 mar 2018

Antalet utlandsfödda invånare 1995, 2005 och 2015

Number and share of foreign-born inhabitants in Nordic regions during the last 20 years. [...]

Migration & utveckling

12 mar 2018

Unga i Norden 2016

Population aged 15-29 as a share of the total population in 2016. [...]

Migration & utveckling

12 mar 2018

Befolkningsförändringar i Östersjöregionen

Average total population change (in percent) in 2002-2008 and 2009-2015. [...]

Ensamkommande unga

12 mar 2018

Antalet ensamkommande unga per 1000 invånare 2015

In 2015 more than 45000 unaccompanied minors sought asylum in the Nordic countries. This map shows their distribution across the Nordic muni [...]

Migration & utveckling

8 mar 2018

Female international net migration rate in 2015

This map shows the international net migration rate for females in 2015. [...]

Migration & utveckling

8 mar 2018

Nettomigration 2010-2015, män

Lärande exempel på temat

Här har vi samlat goda exempel på det aktuella temat.

Nyanlända som resurs för glesbygd

24 sep 2018

En säker hamn

Kraftsamling för kommuner, myndigheter och tredje sektorn för att utveckla samarbetet vid flyktingmottagning och integration på Åland. [...]

Nyanlända som resurs för glesbygd

18 maj 2017

Åre kommun

Åre by har cirka 1 500 invånare, Åre kommun cirka 11 000. Som mest hade Åre kommun 1 050 asylsökande boende i kommunen. Förra året to [...]

Nyanlända som resurs för glesbygd

9 apr 2017

Gloppen – snudde opp-ned på tradisjonalt utdanningsløp

Eldreomsorgen har fått sårt tiltrengt kvalifisert helsefagpersonell, innvandrere har fått fagkompetanse, kommet raskere inn i arbeidslive [...]

Nyanlända som resurs för glesbygd

9 apr 2017

Nærøy – kurs og kvalifisering gir jobb

Flyktninger kommer raskt i arbeid og utdanning fordi kommune og næringsliv jobber tett sammen med flyktningene. [...]

Nyanlända som resurs för glesbygd

9 apr 2017

Biblioteket på Berg – plass og hjerte for alle

Innvandrere i Berg kommune har norske venner, de er aktive i lokalsamfunnet og langt flere er i arbeid enn gjennomsnittet i norske kommuner. [...]

Nyanlända som resurs för glesbygd

6 apr 2017

Närpes kommun

Den lilla staden Närpes i västra Finland har gjort sig känd för sitt proaktiva och lyckade integrationsarbete. Det började småskaligt [...]

Nyanlända som resurs för glesbygd

12 mar 2017

Herøy kommun

De norra regionerna och kustområdena i Norge är mycket beroende av arbetskraft utifrån för fiskerinäringen. Nordland-regionen stöder i [...]

Nyanlända som resurs för glesbygd

12 mar 2017

Ísafjarðarbær kommun

I Island har frågor om integration främst varit kopplade till arbetskraftsinvandring. Det handlar om att möta behovet av arbetskraft. Ny [...]

Nyanlända som resurs för glesbygd

12 mar 2017

Punkalaidun kommun

Det finns en samstämmighet i Finland att utländsk arbetskraft behövs, både idag och ännu mer i framtiden. Medan migration i de större [...]

Nyanlända som resurs för glesbygd

12 mar 2017

Klaksviks kommun Färöarna

På Färöarna är migration och integration nya frågor. En arbetsgrupp inrättades 2011 som tog fram en rad rekommendationer bland annat i [...]

Nyanlända som resurs för glesbygd

12 mar 2017

Fredrikshavns kommun

Fredrikshavns kommun på Jylland har sett möjligheten att motverka en negativ befolkningsutveckling om de relativt många arbetskraftsinvan [...]

Nyanlända som resurs för glesbygd

1 mar 2017

Sunne kommun

År 2016 lämnade 55 personer Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag i Sunne. Mer än hälften, 64 procent, fick arbete. Det placerar kommu [...]

Seminarier på temat

Här presenteras evenemang och seminarier på temat.

Inga relaterade seminarier hittades.

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.