English page Verkkosivu suomeksi

Möten för alla

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi

Alla har rätt att kunna delta i möten oavsett eventuell funktionsnedsättning. Publikationen Möten för alla ger tips och inspiration till arrangörer av konferenser, seminarier och andra event.

Att utan hinder kunna delta i arrangemang borde vara en självklar rättighet även för människor med funktionsnedsättning. I många fall fungerar det tyvärr inte så.

För att underlätta för arrangörer har Nordens välfärdscenter publicerat Möten för alla, ett häfte med checklista och tips på hur man väljer bra lokaler, formulerar tillgängliga inbjudningar och utformar presentationer så att layouten underlättar förståelsen.

Pubikationen ingår i projektet "Integrering av funktionshindersperspektiv och förbättrad tillgänglighet i Nordiska ministerrådets verksamhet".

Svensk version: Möten för alla

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Maria Montefusco
Publikationsår: 2016
Publicerad: 2016-02-20 01:00:00
Språk: Svenska
Antal sidor: 12
Förlag: Nordens Välfärdscenter
Nummer: 400
Ort: Stockholm
Nyckelord:
  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
Ladda ner publikationen som pdf
Bilden är en genrebild som föreställer två män under ett möte.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet