Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nyckelord: Vård


Välfärdspolitik

10 jan 2023

Päijänne-Tavastland – regionen som visar vägen för stor välfärdsreform i Finland

Finland genomförde vid årsskiftet en stor reform av hela den offentliga social- och hälsovården med målet att välfärdstjänster ska f [...]

Välfärdspolitik

6 apr 2020

Tjugo procent handlar om teknologi, resten är kultur och ledarskap

Det här är en debattartikel publicerad i Dagens Samhälle 2020-04-06 [...]

Välfärdspolitik

2 apr 2020

Nordiska modellens distanslösningar under EU-lupp

Det nordiska sättet sätt att jobba med digitala lösningar inom både vård och social omsorg väcker uppmärksamhet i övriga Europa. Del [...]

Folkhälsa

10 aug 2016

En lyckad upphandling förutsätter samverkan med brukare och klienter

Nordens välfärdscenters nya rapport Upphandling av missbruksvård i Norden utreder styrning, praxis och erfarenheter gällande upphandling [...]

Folkhälsa

4 dec 2015

Svårt att ta upp alkoholvanor bland patienter

Att uppmärksamma andras riskfyllda alkoholbruk är inte alltid så lätt. Alkohol omgärdas av ett starkt stigma och kan vara känsligt att [...]

Välfärdspolitik

17 nov 2015

Ny rapport om likheter och skillnader inom äldreomsorgen i Norden

Syftet med vår nya rapport är ge en bild av hur äldreomsorgen i Norden är organiserad och att beskriva hur den nationella uppföljningen [...]

Funktionshinder

19 maj 2014

Allt fler kommer att drabbas av demens i framtiden

När befolkningen i de nordiska länderna lever längre ökar antalet som får demenssjukdomar. Det måste bli ett större fokus på denna g [...]

Välfärdsteknologi

6 mar 2014

Robot till hjälp vid måltider i Danmark

Matarrobotar, förflyttningshjälpmedel och automatiska toaletter är exempel på hur välfärdsteknologi ska implementeras nationellt i Dan [...]

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR