Nyckelord: Utbildning


Funktionshinder

7 okt 2022

Nordic examples for more inclusive schools

What efforts are being made in Nordic schools to secure that children with disabilities have equal rights to education? At a webinar organiz [...]

Folkhälsa

25 nov 2019

Policy briefs to increase equal health in the Nordic countries

Our new report contains three policy briefs on interventions that aim to increase equality in health. The policy briefs highlights supportin [...]

Folkhälsa

4 jun 2019

Mångfald och digitalisering på de politiska arenorna i sommar

Nordens välfärdcenter lyfter fram frågor om mångfald, digitalisering och ett stärkt nordiskt samarbete inom socialområdet på de nordi [...]

Integration

6 dec 2017

Skolan en viktig väg in i nya samhället

Forskning visar att en genomgången grundskola är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn mot en rad framtida sociala problem för alla barn o [...]

Välfärdspolitik

5 okt 2017

Så kan man minska skolavhopp

Unga som inte slutför sin utbildning är ett stort problem i Norden och Europa. De som avbryter sin utbildning riskerar att ställas helt u [...]

Välfärdspolitik

7 sep 2017

Fokus på ungas utanförskap

En väsentlig andel av ungdomarna i Norden riskerar ett långvarigt utanförskap från utbildning och arbetsliv. Forskningsbaserad kunskap v [...]

Folkhälsa

28 jun 2017

Utmaningar med skolavhopp prioriterat arbete i Norden

För unga i Norden som står utan gymnasie- och yrkesutbildning är utsikterna till arbete avsevärt försämrade. Mellan 9-12 procent unga [...]

Funktionshinder

25 jan 2017

”Tidiga insatser är billiga, sena insatser är dyra”

- Vi kan utforma bra stöd till unga som lider av psykisk ohälsa om vi ser till att de får inflytande och om vi tar tillvara deras kompete [...]

Välfärdspolitik

16 jan 2017

Rekommendationer om vilket stöd unga behöver

Många unga i Norden lider av psykisk ohälsa och en del riskerar långvarigt utanförskap. Nordens välfärdscenter avslutar ett flerårigt [...]

Välfärdspolitik

12 sep 2016

Bristande myndighetssamarbeten skapar problem för utsatta ungdomar

Unga med psykisk ohälsa får inte den hjälp de behöver på grund av bristande samarbeten mellan olika myndigheter. Det visar en ny rappor [...]

Arbetsinkludering

6 jul 2016

Ungas hälsa viktig nordisk folkhälsosatsning

”Allt vi gör inom det nordiska samarbetet ska genomsyras av barns och ungas intressen och rättigheter. Länderna inom Norden kan bli bä [...]

Arbetsinkludering

4 mar 2014

Jobb i Norge löser inte svensk arbetslöshet

Det är bra om det blir enklare för unga svenskar att ta jobb i Norge, men för unga i utanförskap krävs helt andra åtgärder. Det var s [...]

Följ oss på sociala medier: