Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nyckelord: Unga


Rapport -

Välfärdspolitik

21 mar 2023

Child and youth participation during crisis – Recommendations for decision makers in the Nordic region

Every young person is entitled to be heard and involved in matters that concern them. But how can decision makers safeguard meanin [...]

Rapport -

Funktionshinder

4 feb 2021

Se, lytte og inkludere – Deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser i Norden

Denne rapporten handler om den universelle retten alle barn og unge har til å delta, å si sin mening og bli hørt i alle saker s [...]

Rapport -

Funktionshinder

22 jun 2020

Inga barn eller unga ska lämnas utanför

Visionen för det nordiska samarbetet är att bli världens mest integrerade och hållbara region 2030. För att lyckas med det ä [...]

Rapport -

Integration

1 apr 2020

Mental health and well-being of unaccompanied minors: A Nordic overview

Research and evaluation of specific interventions to support mental health among unaccompanied minors is sorely needed, according [...]

Rapport -

Integration

4 feb 2020

Tidiga insatser för nyanlända barn, unga och föräldrar i Norden – evidens och lovande arbetssätt

I rapporten beskrivs och analyseras insatser som främjar nyanlända barns, ungas och föräldrars delaktighet och integration i d [...]

Rapport -

Folkhälsa

7 maj 2019

Summary: Education Policy for Health Equality – Lessons for the Nordic Region

The report Education Policy for Health Equality: Lessons for the Nordic Region (2019), analyses how education policy is likely to [...]

Rapport -

Folkhälsa

7 maj 2019

Education Policy for Health Equality – Lessons for the Nordic Region

In the Nordic countries, health is linked to educational attainment to a higher extent than to income. Studies have now shown that [...]

Rapport -

Folkhälsa

21 mar 2019

Konferensrapport: Jämlik hälsa i Norden

Det finns inga enkla lösningar för ökad jämlikhet och vägen framåt måste bygga på en genuin förståelse för hur olika de [...]

Rapport -

Folkhälsa

7 mar 2019

What’s New About Adolescent Drinking in the Nordic Countries?

In all Nordic countries, minors are drinking less than before. Parents and the increased supervision of leisure time may be the ro [...]

Rapport -

Folkhälsa

4 mar 2019

Adolescent Health in the Nordic Region – Health promotion in school settings

Positive health can be boosted among school students. In many parts of the Nordic region schools are implementing health promotion [...]

Rapport -

Folkhälsa

1 feb 2018

Unga mäns hälsa i de nordiska länderna

Den socialt betingade ojämlikheten i hälsa har tilltagit under de senaste decennierna. Den här utvecklingen har särskilt drabb [...]

Rapport -

Integration

1 dec 2017

Skolan en grund för lyckad inkludering – Nyanlända barn och unga i Norden

Den viktigaste arenan för inkludering och integration av nyanlända barn och unga är skolan. [...]

Rapport -

Integration

10 maj 2017

Hälsning till Nordens politiker och ensamkommande

I det här häftet hittar du information om samhällets mottagande av ensamkommande unga i Norden, samt intervjuer med ungdomar so [...]

Rapport -

Folkhälsa

12 feb 2017

Ungas psykiska hälsa på Färöarna

All children and young people are a huge resource. We have never had such well-educated and competent youngsters in the Nordic cou [...]

Rapport -

Folkhälsa

16 jan 2017

Policyrekommendationer: Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning

Vad behöver beslutsfattare i de nordiska länderna investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga? [...]

Rapport -

Folkhälsa

12 jan 2017

Ungas psykiska hälsa i Sverige

All children and young people are a huge resource. We have never had such well-educated and competent youngsters in the Nordic cou [...]

Rapport -

Folkhälsa

12 jan 2017

Ungas psykiska hälsa på Åland

All children and young people are a huge resource. We have never had such well-educated and competent youngsters in the Nordic cou [...]

Rapport -

Folkhälsa

12 jan 2017

Ungas psykiska hälsa på Island

All children and young people are a huge resource. We have never had such well-educated and competent youngsters in the Nordic cou [...]

Rapport -

Folkhälsa

12 jan 2017

Ungas psykiska hälsa i Danmark

All children and young people are a huge resource. We have never had such well-educated and competent youngsters in the Nordic cou [...]

Rapport -

Folkhälsa

12 jan 2017

Ungas psykiska hälsa i Finland

All children and young people are a huge resource. We have never had such well-educated and competent youngsters in the Nordic cou [...]

Rapport -

Folkhälsa

12 jan 2017

Ungas psykiska hälsa i Norge

All children and young people are a huge resource. We have never had such well-educated and competent youngsters in the Nordic cou [...]

Rapport -

Folkhälsa

12 jan 2017

Ungas psykiska hälsa på Grönland

All children and young people are a huge resource. We have never had such well-educated and competent youngsters in the Nordic cou [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

12 jan 2017

Nordic Projects to Combat School Dropout

The aim of the report Nordic Projects to Combat School Dropout is to improve and inspire new initiatives for young people, and to [...]

Rapport -

Folkhälsa

18 aug 2016

When someone has to take charge

The theme of the study is young people in vulnerable situations in terms of education, work, participation and mental ill-health. [...]

Rapport -

Folkhälsa

18 jun 2016

Relationship between young people and welfare services

This report is the result of a collaboration between the Finnish Youth Research Society (FYRS) and the Nordic Centre for Welfare a [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

7 apr 2016

Insatser mot barnfattigdom

Den nordiska välfärdsmodellen möjliggör en bra levnadsstandard för de flesta nordbor. Men inte alla. Under det senaste 10-15 [...]

Rapport -

Folkhälsa

18 mar 2016

Creating participation for youth with mental health problems

This report is an investigation of how different Nordic welfare services in Denmark and Sweden in cooperation across sectors creat [...]

Rapport -

Folkhälsa

18 mar 2016

Når noen må ta regien – Om unge med psykiske helseproblemer: utfordringer, tiltak og samhandling på Island, Færøyene og i Norge

Rapporten bygger på kvalitative intervjustudier gjennomført på Island, Færøyene og i Norge, rundt unge som befinner seg i så [...]

Rapport -

Folkhälsa

8 mar 2016

In Focus – Mental Health among Young People

The growing level of mental ill health among young people is one of the greatest challenges facing public health in our Nordic soc [...]

Rapport -

Arbetsinkludering

30 sep 2015

Unga vuxna med nedsatt arbetsförmåga – en beskrivning av trygghetssystemen

Andelen unga som beviljas förtidspension under lång tid har ökat, särskilt de med en psykisk diagnos eller unga med lindrig ps [...]

Rapport -

Arbetsinkludering

23 sep 2015

Vi arbetar med unga i Norden

En kartläggning av institutioner, myndigheter och organisationer med fokus på psykisk hälsa, arbete och studier i Norden. [...]

Tidskrift -

Välfärdspolitik

2 jul 2015

Magasin 2015

Magasinet blickar tillbaka på det gångna året och ser fram mot vad som ska komma. [...]

Rapport -

Folkhälsa

19 maj 2015

Skolelevers psykiska hälsa

Nordens välfärdscenters projekt Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning sätter fokus på unga nordbor mellan 16 o [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

26 mar 2015

Hälsoundersökningar av fosterbarn

Detta är en checklista för hälsoundersökning av fosterbarn. Checklistan är ett av resultaten av projektet "Nordens Barn – F [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

26 mar 2015

Ungas röst

Den 9-10 maj samlades 15 ungdomar från Sverige, Norge, Finland och Danmark på Biskops Arnös folkhögskola. Samlingen arrangerad [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

26 mar 2015

Barn kan inte vänta

Forskning visar att både barn som lever i familjehem och vuxna som i ungdomen levt i familjehem på flera sätt har sämre livskv [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

17 dec 2013

Fokus på barnfattigdom

FN:s Barnkonvention firar snart 25-års jubileum. Enligt Barnkonvention har alla barn rätt till en skälig levnadsstandard oavset [...]

Rapport -

Funktionshinder

8 jul 2013

Å skape et inkluderende arbeidsmarked

Om inkludering av unge, funksjonsnedsatte og seniorer i Norden (et sammendrag). [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

11 dec 2012

Nordens barn – tidiga insatser för barn och familjer

Publikationen innehåller dels en genomgång av den senaste forskningen om risk- och skyddsfaktorer, dels en presentation av någr [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

11 nov 2012

Nordens Barn – Utveckling av nordiska familjecentraler

Publikationen innehåller åtta förslag på förbättringar av arbetet på familjecentralerna. [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

7 nov 2012

Nordens Barn – Unga gör skillnad!

Publikationen presenterar utförligt en metod för att lyfta de ungas röster i samhällsdebatten. Publikationen innehåller ocks [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

28 jun 2012

Unge på kanten (sammandrag)

Arbetslösheten bland unga är betydligt högre än den generella arbetslösheten i de nordiska länderna. Särskilt oroande är a [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Towards Independence for Lower Functioning Young Adults

Many deaf-blind people still live in institutions for mentally retarded persons without sufficient staff, and without staff with t [...]

Rapport -

Folkhälsa

27 feb 2012

Nordisk forskning i unges påbegyndelse af illegalt rusmiddelbrug

En sammanställning av den forskning som finns gjord om varför unga i Norden börjar använda illegala droger. [...]

Rapport -

Folkhälsa

22 feb 2012

Fokus på unge og narkotika

Rapport -

Välfärdspolitik

23 dec 2011

Fokus på ungdom utenfor

Dette er det første i en række hefter, hvori Nordens Välfärdscenter sætter fokus på aktuelle problemstillinger fra vores vel [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

23 dec 2011

Inspiration för inkludering

Alt for mange unge faller ut av skolen og får problemer med å etablere seg på arbeidsmarkedet. Forskning viser at konsekvensene [...]

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR