Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nyckelord: Missbruk


Tidskrift -

Folkhälsa

14 feb 2023

NAD – Nordic Studies on Alcohol and Drugs

Läs det senaste numret av vår vetenskapliga tidskrift NAD - Nordic Studies on Alcohol and Drugs. [...]

Rapport -

Deafblindness

28 feb 2019

Treatment of cannabis-related problems in the Nordic countries

After alcohol, cannabis is the second most common intoxicant in the Nordics. During the last two decades, demand for cannabis use [...]

Rapport -

Folkhälsa

26 nov 2018

Äldre och alkohol – Om utmaningarna inom äldreomsorgen i Norden

Dagens 50-70-åringar dricker mer eller oftare än personer i 40-års åldern och också de äldsta åldersgrupperna dricker mer i [...]

Rapport -

Folkhälsa

7 apr 2017

Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna

Syftet med publikationen ”Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna” är att göra rapporteringen om alkohol och droger [...]

Rapport -

Folkhälsa

21 sep 2016

The ripple effect of alcohol – Consequences beyond the drinker

A significant amount of alcohol-related harm afflicts others than the drinker. The negative effects from drinking puts children an [...]

Rapport -

Folkhälsa

8 sep 2016

Lokalt nytänkande inom missbruksvården

Under ett par år har Nordens välfärdscenter understött utbyte av lokal kunskap inom missbruksvården. Forskare och praktiker f [...]

Rapport -

Folkhälsa

10 aug 2016

Upphandling av missbruksvård i Norden

Nordens välfärdscenters rapport Upphandling av missbruksvård i Norden utreder styrning, praxis och erfarenheter gällande uppha [...]

Rapport -

Folkhälsa

5 jun 2013

Magasin 2013

Hver år udgiver Nordens velfærdscenter et magasin med en række vedkommende artikler fra en bred vifte af velfærdsområdet. [...]

Övrigt -

Folkhälsa

21 jan 2013

Fokus på alkoholbruk och skador på andra

Samhällets kostnader för alkoholskador är enorma. Att begränsa skadorna av alkohol är därför en viktig faktor för att öka [...]

Rapport -

Folkhälsa

27 feb 2012

Nordisk forskning i unges påbegyndelse af illegalt rusmiddelbrug

En sammanställning av den forskning som finns gjord om varför unga i Norden börjar använda illegala droger. [...]

Rapport -

Folkhälsa

23 feb 2012

Fokus på äldre och alkohol

Rapport -

Folkhälsa

22 feb 2012

Fokus på unge og narkotika

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR