Nyckelord: Missbruk


Rapport -

Folkhälsa

5 feb 2024

Labour market integration of adults with alcohol and substance use problems in the Nordic countries

How are adults who have a problematic use of alcohol and/or other substances integrated into the labour market? This question is t [...]

Tidskrift -

Folkhälsa

15 dec 2023

NAD – Nordic Studies on Alcohol and Drugs

Läs det senaste numret av vår vetenskapliga tidskrift NAD - Nordic Studies on Alcohol and Drugs. [...]

Rapport -

Deafblindness

28 feb 2019

Treatment of cannabis-related problems in the Nordic countries

After alcohol, cannabis is the second most common intoxicant in the Nordics. During the last two decades, demand for cannabis use [...]

Rapport -

Folkhälsa

26 nov 2018

Äldre och alkohol – Om utmaningarna inom äldreomsorgen i Norden

Dagens 50-70-åringar dricker mer eller oftare än personer i 40-års åldern och också de äldsta åldersgrupperna dricker mer i [...]

Rapport -

Folkhälsa

7 apr 2017

Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna

Syftet med publikationen ”Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna” är att göra rapporteringen om alkohol och droger [...]

Rapport -

Folkhälsa

21 sep 2016

The ripple effect of alcohol – Consequences beyond the drinker

A significant amount of alcohol-related harm afflicts others than the drinker. The negative effects from drinking puts children an [...]

Rapport -

Folkhälsa

8 sep 2016

Lokalt nytänkande inom missbruksvården

Under ett par år har Nordens välfärdscenter understött utbyte av lokal kunskap inom missbruksvården. Forskare och praktiker f [...]

Rapport -

Folkhälsa

10 aug 2016

Upphandling av missbruksvård i Norden

Nordens välfärdscenters rapport Upphandling av missbruksvård i Norden utreder styrning, praxis och erfarenheter gällande uppha [...]

Rapport -

Folkhälsa

5 jun 2013

Magasin 2013

Hver år udgiver Nordens velfærdscenter et magasin med en række vedkommende artikler fra en bred vifte af velfærdsområdet. [...]

Övrigt -

Folkhälsa

21 jan 2013

Fokus på alkoholbruk och skador på andra

Samhällets kostnader för alkoholskador är enorma. Att begränsa skadorna av alkohol är därför en viktig faktor för att öka [...]

Rapport -

Folkhälsa

27 feb 2012

Nordisk forskning i unges påbegyndelse af illegalt rusmiddelbrug

En sammanställning av den forskning som finns gjord om varför unga i Norden börjar använda illegala droger. [...]

Rapport -

Folkhälsa

23 feb 2012

Fokus på äldre och alkohol

Rapport -

Folkhälsa

22 feb 2012

Fokus på unge og narkotika

Följ oss på sociala medier: