Nyckelord: Media


Folkhälsa

7 apr 2017

Mer faktabaserad medierapportering om alkohol och droger

Journalister och forskare behöver varandra. Men även om båda yrkesgrupperna arbetar med att förmedla fakta, skiljer sig metoderna åt oc [...]

Folkhälsa

23 maj 2016

”Åland är ett alkoholtillåtande samhälle”

Det skrivs oerhört lite om vilka negativa konsekvenser taxfreeförsäljningen har på Åland, enligt frilansjournalisten Astrid Olhagen, so [...]

Folkhälsa

26 nov 2015

Vems är ansvaret för den goda historien?

Varken forskare eller mediefolk i Danmark ser några större problem i relationerna till varandra. Forskarna är i stort sett nöjda med hur [...]

Folkhälsa

5 nov 2015

Rapportering kring rusmedel – fakta, känslor och sensation

- Fakta om rusmedel ska kunna förmedlas på ett korrekt sätt utan att vara moraliserande. Vi måste acceptera att man börjar dricka alkoh [...]

Folkhälsa

2 jul 2015

Almedalen 2015: Krock då forskare och journalister möts

Vin är nyttigare än motion! Alkohol är bra för kolesterolet! Rödvin hjälper dig gå ner i vikt! Kan man lita på dessa forskningsrön [...]

Folkhälsa

22 sep 2014

PopNAD: Cannabisdebatten känslig för forskare

I debatten om legalisering av cannabis i de nordiska länderna sticker Norge ut. Tröskeln för norska forskare att uttala sig i medierna ty [...]

Funktionshinder

8 maj 2014

Journalistisk mångfald gav Människorättspris

Jonny Risvik blev 28 år gammal. Under två veckors tid torterades han till döds av fem av sina vänner. I går, under Nordiske mediedager [...]

Funktionshinder

30 apr 2014

Ökad synlighet på rätt sätt

Personer med funktionsnedsättning uppmärksammas mindre i media i dag än för 20 år sedan. Den täckning som finns innehåller ofta gamma [...]

Följ oss på sociala medier: