Om publikationen

Hemlöshet i Norden – Nationella strategier och praktiska lösningar

ISBN 978-91-88213-83-9
DOI
 © Nordens välfärdscenter, januari 2022
Författare: Louise Hertzberg.
Projektledare: Louise Hertzberg.
Redaktör: Christina Lindström.
Ansvarig utgivare: Eva Franzén.
Grafisk design: ETC.
Foto: Louise Hertzberg, Mostphotos, Unsplash.
 

Nordens välfärdscenter

Nordens välfärdscenter är en institution inom Nordiska ministerrådets social- och hälsosektor. Vårt uppdrag är att bidra till utvecklingen av insatser på välfärdsområdet i Norden. Det gör vi genom att ta fram aktuell kunskap. Med kunskapen som bas föreslår vi både politiska och praktiska förbättringar.
 

Nordens välfärdscenter

Box 1073, SE-101 39 Stockholm
Besöksadress: Slupskjulsvägen 30
Tel: +46 8 545 536 00
info@nordicwelfare.org
Nordens välfärdscenter
c/o Folkhälsan
Topeliusgatan 20
FI-00250 Helsingfors
Tel: +358 20 741 08 80
 
Hitta fler av våra publikationer här.