Island

Strategi enbart för Reykjavik

Det finns inte någon strategi för hela Island, men Reykjavik tog fram en strategi i juni 2019 som ska gälla till 2025.
Strategin fokuserar på hemlösa med olika och komplexa behov. Det viktigaste man vill åstadkomma med strategin är följande:
  • Ingen ska sova utomhus.
  • Ingen ska behöva bo på ett akuthärbärge under lång tid.
  • Ingen med komplexa problem (psykisk ohälsa, droger etcetera) ska bli avvisad från en institution utan att det finns tillräckliga resurser för denna person.
  • Det ska bli mer fokus på dialog och samarbete med personer som är hemlösa.
  • Det ska bli mer fokus på preventiva åtgärder.
  • Personal som jobbar med hemlösa ska garanteras en säker och hälsofrämjande arbetsmiljö, och ska erbjudas stöd och möjlighet till omskolning.
  • Samarbetet mellan myndigheter inom hälsa, juridik och sociala sektorn och frivilligsektorn ska stärkas.
  • Det ska bli mer forskning kring hemlösa, särskilt hemlösa med komplexa behov.