Förord 

Världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Det är visionen för Nordiska ministerrådet och dess institutioner. För denna vision finns Parisavtalet och Agenda 2030 som vägvisare.
Denna rapport handlar om Agenda 2030 och mål 11 – att säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder. Hur ska vi på mindre än tio år avskaffa hemlöshet och, framför allt, hur ska vi göra så att barn och unga inte drabbas av hemlöshet?
Även tidigare isländske socialministern Árni Páll Árnason lyfter bostadspolitiken som ett viktigt tema i sin strategiska genomlysning av det nordiska samarbetet på socialområdet.
Nordens välfärdscenter publicerade 2020 rapporten Hemlöshet i Norden – Utveckling av nordisk bostadspolitik, författad av seniorprofessor Hans Swärd som belyser utvecklingen och utmaningarna i den nordiska bostadspolitiken. Rapporten du läser nu beskriver nationella strategier och ger exempel på det praktiska arbetet med hemlöshet i länderna. Rapporten innehåller även en bilaga som ger en inblick i statistiken och mätning av hemlöshet. Båda rapporterna är skrivna före covid-19-pandemin och beskriver alltså situationen innan dess. Hur situationen förändrats på grund av pandemin finns inte belagt ännu.
Dessa båda rapporter belyser hemlöshet generellt men har även ett specifikt fokus på familjehemlöshet. Vi hoppas med dessa rapporter väcka nyfikenhet kring de olika sätt som de nordiska länderna arbetar på för att alla ska ha en bra bostad.
"Med rapporterna vill vi bidra till att vidga synen på hemlöshet. Hemlösheten är så mycket mer än det vi traditionellt tänker på, en person som sover på gatan eller på ett härbärge, och som ofta har drogproblem."
Med rapporterna vill vi bidra till att vidga synen på hemlöshet. Hemlösheten är så mycket mer än det vi traditionellt tänker på, en person som sover på gatan eller på ett härbärge, och som ofta har drogproblem. Hemlöshet kan också vara en kvinna med två barn som trängt in sig hos vänner, eller familjen som har ett tillfälligt andrahandskontrakt och inte vet vart de ska ta vägen om en månad. Ofta har familjerna tak över huvudet men bor otryggt, något som vi vet kan påverka barns fysiska och psykiska hälsa negativt.
Nordens välfärdscenter vill tacka alla de intervjuade personerna i de olika verksamheterna som ville dela med sig av sina erfarenheter. Speciellt vill vi uppmärksamma seniorprofessor Hans Swärd för hans betydelsefulla analys samt förslag och inspel till projektet som helhet.
Hemlöshet är en komplex fråga. Det finns inte några enkla lösningar, vare sig det gäller hemlöshet i stort eller hemlöshet bland barnfamiljer. Komplexa sociala problem kräver sammansatta och långsiktigt hållbara åtgärder. Det skriver seniorprofessor Hans Swärd i sin inledande analys av nordisk bostadspolitik. Att problemen är komplexa men möjliga att lösa är också det som vi vill förmedla med dessa rapporter.
Eva Franzén
Direktör
Nordens välfärdscenter