Ländernas strategier och praktik för att minska hemlöshet

Sammanfattning

De nordiska ländernas strategier och praktik för att minska hemlöshet visar hur både Norges och Finlands långsiktiga strategiska arbete mot hemlöshet har gett resultat. Utvärderingen av de danska strategierna visar att dessa inte har lett till en nedgång i hemlöshet, men att de har utvecklat metodarbetet. I Sverige har det inte funnits någon nationell strategi på över tio år.
Avsnitten Röster från praktiken – exemplen från länderna – visar hur komplex frågan är.

I Danmark finns den kommunala anvisningen som gör att barnfamiljer i kris kan gå före bostadskön och få en bostad inom allmännyttan. Samtidigt rivs nu områden i allmännyttan med billiga lägenheter för att minska den sociala segregationen.
I Norge ger systemet med Bostad först hemlösa som har psykiska och/eller sociala problem en möjlighet att leva ett bättre liv, även om de exempelvis inte slutat med droger. Samtidigt ska bostäderna också räcka till utsatta familjer, som behöver bo tryggt och lugnt. I Norge är det en stark norm att äga sin bostad, så fattiga familjer erbjuds fördelaktiga lån för att också de ska ha ett eget hem.
I Sverige prövar näringsliv, civilsamhället och forskare att hitta nya sätt att ordna bostäder åt fattiga familjer.
I Finland lägger man nu ökat fokus på hemlösa kvinnor och deras behov. Ett starkt fokus är att hemlösa ska kunna behålla kontakten med sina barn. En kvinna som förlorat vårdnaden om sitt barn är fortfarande en mamma, är en av utgångspunkterna.