Nordiskt samarbete om integration och inkludering

I projektet Nordisk samverkan om integration inriktar vi oss på ett tema i taget. Tidigare har vi tittat på hur kommuner med en åldrande befolkning kan dra nytta av invandrare och flyktingar. Nu fokuserar vi på åtgärder för snabbare etablering på arbetsmarknaden för flyktingar och deras anhöriga.

Diskriminering, bristande validering, svårigheter att komplettera den utbildning man har, utebliven social inkludering och avsaknad av nätverk spelar också roll – i hela Norden. Frågan är vad regeringarna i Norden är beredda att göra för att minska gapet och förbättra matchningen på arbetsmarknaden – och vilka åtgärder som är mest effektiva?

Här sammanfattar vi den kunskapsöversikt som Nordregio tagit fram under hösten 2017, baserad på aktuell forskning och utvärderingar av åtgärder inom fyra delområden:

Givetvis finns det ytterligare faktorer som starkt påverkar nyanländas möjligheter på arbetsmarknaden. Här har vi listat några av dem.

Forskning på temat

Här presenteras fakta och forskning inom det aktuella temat.

SORTERA INNEHÅLL:
  • Land
  • År

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Utbildning

4 mar 2021

Kartlegging av tilbud om språkopplæring og språktrening for voksne innvandrere i Norge og øvrige nordiske land

Rambøll har, i samarbeid med førsteamanuensis v/Høgskolen i Innlandet Gunhild Tveit Randen, gjennomført en kartlegging av tilbud om spr [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Arbete

8 feb 2021

Hva arbeidsgivere snakker om når de snakker om språk

Om forståelse av språkkrav og språkprøver [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

23 nov 2020

Att leva och bo som inflyttad på Åland

Utomnordiska och nordiska erfarenheter av åländskt samhällsliv [...]

NVC logo.

Integration

4 nov 2020

Innvandring og innvandrere i Norden – En komparativ analyse

I denne rapporten presenteres en deskriptiv analyse av innvandringen til Norden og innvandrerne som bor her. Vi ser også på integreringen [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

29 okt 2020

Rapid or long-term employment? A Scandinavian comparative study of refugee integration policies and employment outcomes

Although many studies compare national integration policies, analyses connecting these policies to integration outcomes are rare. This study [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

13 okt 2020

Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration?

Denna rapport studerar integrationen av flyktinginvandrare och deras anhöriga på svensk arbetsmarknad, med särskilt fokus på språkkunsk [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

23 sep 2020

Ekonomisk integration – en analys av insatser i Danmark, Norge och Tyskland

Integrationspolitik definieras på olika sätt i olika länder och insatserna att förbättra den ekonomiska integrationen skiljer sig åt. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Arbete

21 sep 2020

Indikatorer for ny integreringslov

En ny integreringslov er på trappene, som en del av oppfølgingen av regjeringens integreringsstrategi fra 2018. Den vil regulere kommunene [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Arbete

11 jun 2020

Strategisk mottaksplassering og treffsikker bosetting: tidlige grep for integrering av flyktninger i kommunene

En god matching av flyktningers yrkeskompetanse og kommunenes behov for arbeidskraft vil øke sannsynligheten for at flyktninger kommer rask [...]

NVC logo.

Arbete

14 maj 2020

Effekter av sänkta arbetsgivaravgifter för integrationen av utrikes födda

Utanförskapet bland utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden är omfattande och reformer behövs för att förbättra den ekonomiska [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

24 apr 2020

Nordic integration and settlement policies for refugees: A comparative analysis of labour market integration outcomes

This report is an abridged version of the report Nordic integration and settlement policies for refugees: A comparative analysis of labour m [...]

NVC logo.

Arbete

26 feb 2020

Two-way labour market integration? Perspectives on youth with a refugee background and employers in Finland

In this report the experiences of youth with a refugee background are explored in terms of their education and (un)employment in Finland. Th [...]

Kartor på temat

Här presenteras kartor på det aktuella temat. Kartorna kommer från Nordregio.

Migration & utveckling

15 feb 2019

Andel av befolkningen över 65 år i relation till arbetsför befolkning 2015

Old age dependency rates are rising across the Nordic countries, and they are particularly high in remote rural municipalities. [...]

Lärande exempel på temat

Här har vi samlat goda exempel på det aktuella temat.

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

MatchIT

MatchIT är en unik metod som kombinerar en rad insatser för att på bästa sätt rusta deltagarna inför arbetslivet. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Utrikes födda kvinnors etablering

Jämställd etablering (ESF-Projekt) – Matchning från dag 1, Matchning från dag1 Plus (Metod)

Regeringen gav 2017 Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa en handlingsplan för hur myndigheten ska öka andelen utrikesfödda kvinnor [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

Jobbsprånget

Jobbsprånget är ett praktikprogram för nyanlända som drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, i samarbete med Arbetsförmed [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

Svenska för yrkesutbildade, Sfx

Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Det ger också en möjlighet att lära sig hur arbetsmarknad [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Nyanlända som resurs för glesbygd

En säker hamn

Kraftsamling för kommuner, myndigheter och tredje sektorn för att utveckla samarbetet vid flyktingmottagning och integration på Åland. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Utrikes födda kvinnors etablering

Jobbsjansen – Målet er å øke sysselsettingen blant innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet

I 2013 ble tiltaket Jobbsjansen innført som en permanent ordning. Målet med ordningen er å øke sysselsettingen blant innvandrere som st [...]

NVC logo. NVC logo. Finland

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

Social bonds – Nyanlända i fokus för sociala innovationer

Finland satsar på ett obligationsprogram för sociala innovationer för att få fler nyanlända i jobb. Målet är att 2000 nyanlända ska [...]

Danmark

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

Greve Nord-projektet

Greve Nord-projektet är en brygga mellan nyanlända och det etablerade samhället. Man försöker nå dem som samhället i övrigt har svå [...]

NVC logo. NVC logo. Finland

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

Luckan Integration – brobyggare till det finlandssvenska samhället

Luckan, är ett finlandssvenskt informations-, väglednings- och kulturcenter som upprätthålls av föreningen Luckan. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

Snabbspår – snabbare etablering av nyanlända

Snabbspår är ett sätt att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända arbetssökande som har erfarenhet eller utbildning [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

Igma-modellen

Igma-modellen är ett sätt att samordna samhällets stöd till nyanlända. Samtidigt är målet att individen ska få ökat inflytande öve [...]

Danmark

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

Branchepakker i Vejle Kommune – ”Den bedste integration”

Jobcenter Vejle tilrettelægger integrationsindsatsen med et klart beskæftigelses-fagligt fokus. Flygtninge/indvandrere skal tilbydes et br [...]

Seminarier på temat

Här presenteras evenemang och seminarier på temat.

Kalender

8

nov

2017

Avslutat

Integration

Från flykting till medborgare - Nordiska erfarenheter av inkludering på arbetsmarknaden

En av de stora utmaningarna för de nordiska länderna är hur vi bäst underlättar för flykting- och anhöriginvandrarna att komma in på [...]

Nyheter på temat

Arbete

14 apr 2021

MatchIT – snabb väg till arbete för nyanlända akademiker

Nyanlända akademikers IT-kompetens matchas med bristyrken i Sverige. Projektgruppen undersöker hur den framgångsrika metoden ska kunna im [...]

Arbete

11 mar 2021

Målrettede tiltak i kommunene kan få flere flyktninger i jobb

Forskere ved OsloMet har nylig gjennomført et større evalueringsoppdrag for IMDi. I prosjektet har de gått gjennom og evaluert nye integ [...]

Arbete

16 feb 2021

Förändringar i a-kassan ledde till minskad social trygghet bland utrikes födda

Förändringarna av arbetslöshetsförsäkringen år 2007 ledde till att framförallt utrikes födda arbetstagare fick ett försämrat förs [...]

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.