Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

I projektet Nordisk samverkan om integration inriktar vi oss på ett tema i taget. Tidigare har vi tittat på hur kommuner med en åldrande befolkning kan dra nytta av invandrare och flyktingar. Nu fokuserar vi på åtgärder för snabbare etablering på arbetsmarknaden för flyktingar och deras anhöriga.

Diskriminering, bristande validering, svårigheter att komplettera den utbildning man har, utebliven social inkludering och avsaknad av nätverk spelar också roll – i hela Norden.

Frågan är vad regeringarna i Norden är beredda att göra för att minska gapet och förbättra matchningen på arbetsmarknaden – och vilka åtgärder som är mest effektiva?

Läs mer i rapporten Policies and measures for speeding up labour market integration of refugees in the Nordic region: A knowledge overview

Forskning på temat

Här presenteras fakta och forskning inom det aktuella temat.

SORTERA INNEHÅLL:

NVC logo.

Integration

25 sep 2023

Ny rapport: Hvordan går det med integrationen i Norge?

Det norske Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) indikatorrapport for 2023 giver et billede af, hvordan indvandrere og deres børn [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

1 nov 2022

God svenska – vägen till arbete för utrikes födda?

Att snabbt lära sig svenska framhålls ofta som en nyckel för att utlandsfödda ska kunna ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Betyd [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Integration

7 jun 2022

Do migration policies work?

Exploring the role of migration policies on migration and migrant integration dynamics [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

16 maj 2022

Matchningsinsatser för personer som nyligen fått uppehållstillstånd

Slutrapport för Jämställd etablering [...]

NVC logo. NVC logo. Finland

Arbete

13 maj 2022

Systematic Review of Active Labor Market Policies’ Effects on Immigrants’ Employment

This systematic review describes the recent literature on integration programs and active labor market policies (ALMPs) that strive to enhan [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

8 maj 2022

Scandinavian integration policies for refugees – An updated comparative analysis of qualification and labour-market integration outcomes.

This comparative study analyse labour market integration of adult refugees settled in Denmark, Norway, and Sweden between 2008 and 2019. Alt [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Migration & utveckling

30 mar 2022

Sammenhenger mellom etnisk mangfold og lønnsomhet i norske virksomheter

I denne rapporten undersøker vi sammenhengen mellom etnisk mangfold og lønnsomhet. Rapporten bygger på en kunnskapsoppsummering av eksist [...]

Danmark

Ukraina

20 mar 2022

Refugee migration and the labor market: lessons from 40 years of post-arrival policies in Denmark

Denmark has accepted refugees from a large variety of countries and for more than four decades. Denmark has also frequently changed policies [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

10 nov 2021

Integration – gymnasiebetyg, vidare studier och arbetsmarknad

Syftet med denna rapport är att studera utbildningsvägar, sysselsättning och inkomst efter avslutade gymnasiestudier för unga med olika [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Corona

1 nov 2021

The unequal(?) burden of unemployment in Sweden during the first wave of the COVID-19 pandemic

The first wave of the COVID-19 pandemic and the measures enforced to combat it have led to a decline in economic activity unprecedented sinc [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Corona

20 okt 2021

Integrating immigrants into the Nordic labour markets – The impact of the Covid-19 pandemic

The Covid-19 pandemic has made social and economic inequalities even more pronounced in the Nordic countries. In all countries, foreign-born [...]

Danmark

Arbete

17 maj 2021

Kortlægning af integration i kommunerne – Kommunernes indsatser for at bringe ikkevestlige indvandrere i beskæftigelse

En betydelig del af de ikkevestlige indvandrere i Danmark er ikke i beskæftigelse. Det gælder både en del af de nyankomne, eller relativt [...]

Kartor & statistik på temat

Här presenteras kartor och statistik på det aktuella temat. Kartorna kommer från Nordregio.

Migration & utveckling

31 aug 2022

Foreign-born population, total, 2000-2019

Migration & utveckling

31 aug 2022

Population change (2020)

Arbete

17 dec 2021

Unemployment rates by region of birth 2019

The map shows employment rates 2019 of the native and the foreign-born population in different Nordic regions (NUTS 2 level). [...]

Migration & utveckling

29 sep 2020

Sysselsättningsgraden för utrikesfödda och infödda efter region och utbildning år 2019

The map shows employment rates 2019 of the native and the foreign-born population in different Nordic regions (NUTS 2 level). [...]

Migration & utveckling

15 feb 2019

Andel av befolkningen över 65 år i relation till arbetsför befolkning 2015

Old age dependency rates are rising across the Nordic countries, and they are particularly high in remote rural municipalities. [...]

Lärande exempel på temat

Här har vi samlat goda exempel på det aktuella temat.

Danmark

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

KHRS ApS – en servicevirksomhed inden for integrationsområdet

At hjælpe udsatte borgere og integrationsborgere med at få fodfæste på det danske arbejdsmarked. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

MatchIT

MatchIT är en unik metod som kombinerar en rad insatser för att på bästa sätt rusta deltagarna inför arbetslivet. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Utrikes födda kvinnors etablering

Jämställd etablering (ESF-Projekt) – Matchning från dag 1

Regeringen gav 2017 Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa en handlingsplan för hur myndigheten ska öka andelen utrikesfödda kvinnor [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

Integreringsmottak – Raskere integrering

Målgruppen i integreringsmottakene er personer i asylmottak som nylig har fått oppholdstillatelse, men som ikke er bosatt, samt asylsøker [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Civilsamhällets roll för integrationen av nyanlända

Jobbsprånget

Jobbsprånget är ett praktikprogram för nyanlända som drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, i samarbete med Arbetsförmed [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

Svenska för yrkesutbildade, Sfx

Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Det ger också en möjlighet att lära sig hur arbetsmarknad [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Nyanlända som resurs för glesbygd

En säker hamn

Kraftsamling för kommuner, myndigheter och tredje sektorn för att utveckla samarbetet vid flyktingmottagning och integration på Åland. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Utrikes födda kvinnors etablering

Jobbsjansen – Målet er å øke sysselsettingen blant innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet

I 2013 ble tiltaket Jobbsjansen innført som en permanent ordning. Målet med ordningen er å øke sysselsettingen blant innvandrere som st [...]

NVC logo. NVC logo. Finland

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

Social bonds – Nyanlända i fokus för sociala innovationer

Finland satsar på ett obligationsprogram för sociala innovationer för att få fler nyanlända i jobb. Målet är att 2000 nyanlända ska [...]

Danmark

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

Greve Nord-projektet

Greve Nord-projektet är en brygga mellan nyanlända och det etablerade samhället. Man försöker nå dem som samhället i övrigt har svå [...]

NVC logo. NVC logo. Finland

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

Luckan Integration – brobyggare till det finlandssvenska samhället

Luckan, är ett finlandssvenskt informations-, väglednings- och kulturcenter som upprätthålls av föreningen Luckan. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

Snabbspår – snabbare etablering av nyanlända

Snabbspår är ett sätt att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända arbetssökande som har erfarenhet eller utbildning [...]

Seminarier på temat

Här presenteras evenemang och seminarier på temat.

Kalender

8

nov

2017

Avslutat

Integration

Från flykting till medborgare - Nordiska erfarenheter av inkludering på arbetsmarknaden

En av de stora utmaningarna för de nordiska länderna är hur vi bäst underlättar för flykting- och anhöriginvandrarna att komma in på [...]

Nyheter på temat

Arbete

2 dec 2022

Hvordan inkludere flere på det nordiske arbeidsmarkedet?

Hvis hvert land i Norden lærte av de andre lands suksesser, kunne 700 000 flere vært i arbeid, ifølge de danske forskerne Sarah Kildahl N [...]

Utbildning

17 nov 2022

God svenska – vägen till arbete för utrikes födda?

Hur viktiga är kunskaper i svenska när arbetsgivare rekryterar? SNS presenterar ny forskning om arbetsgivares perspektiv på språkets bet [...]

Arbete

31 okt 2022

Sentralt å dele god praksis i flyktningkrisen

– Vi står i en ekstraordinær situasjon i Europa og Norden med krigen i Ukraina. Vi i de nordiske landene mottar nå historisk mange flyk [...]

Arbete

30 okt 2022

Debattartikel: Så knäcker vi långtidsarbetslösheten bland invandrare

Debattartikel: Så knäcker vi långtidsarbetslösheten bland invandrare [...]

Följ oss på sociala medier: