Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Aktuellt tema

Snabbare etablering på arbetsmarknadenI projektet Nordisk samverkan om integration inriktar vi oss på ett tema i taget. Tidigare har vi tittat på hur kommuner med en åldrande befolkning kan dra nytta av invandrare och flyktingar. Nu fokuserar vi på åtgärder för snabbare etablering på arbetsmarknaden för flyktingar och deras anhöriga.

Diskriminering, bristande validering, svårigheter att komplettera den utbildning man har, utebliven social inkludering och avsaknad av nätverk spelar också roll – i hela Norden. Frågan är vad regeringarna i Norden är beredda att göra för att minska gapet och förbättra matchningen på arbetsmarknaden – och vilka åtgärder som är mest effektiva?

Här sammanfattar vi den kunskapsöversikt som Nordregio tagit fram under hösten 2017, baserad på aktuell forskning och utvärderingar av åtgärder inom fyra delområden:

Givetvis finns det ytterligare ytterligare faktorer som starkt påverkar nyanländas möjligheter på arbetsmarknaden. Här har vi listat några av dem.

Forskning på temat

Här presenteras exempel på forskning på det aktuella temat.

SORTERA INNEHÅLL:
  • Land
  • År

NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Arbete

6 Sep 2019

Flyktninger i introduksjonsprogrammet – Hvilke erfaringer har de med å delta?

Rapporten inneholder en analyse av flyktninger i introduksjonsprogram, og deres erfaringer med å delta i norskopplæring og kvalifisering t [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

27 Jun 2019

Arbetskraftsinvandring – vägar framåt

Sverige är ett litet land i utkanten av Europa. Den svenska ekonomin är exportberoende och den långsiktiga konkurrenskraften bestäms av [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

11 Jun 2019

Policy Briefs – Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets

The following policy briefs are excerpts from the report Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

3 Jun 2019

Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets

Denmark, Finland, Norway and Sweden face similar problems of integrating large groups of immigrants, especially low-educated ones from outsi [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

10 Dec 2018

Invandringshistoria och nyanländas etablering på arbetsmarknaden

I rapporten studerar man invandrades etablering på arbetsmarknaden, och om denna process är beroende av mottagarlandets invandringshistor [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Sociala insatser

2 Nov 2018

Accumulation of welfare problems among immigrants in Norway

Denne analysen utnytter SSBs levekårsundersøkelse blant innvandrere 2016 og bidrar med ny kunnskap om innvandreres integrering ved at den [...]

Danmark

Arbete

24 Okt 2018

Fra flygtning til kollega – status og nye perspektiver på den arbejdsmarkedsrettede integration af flygtninge

Formålet med rapporten har været at samle eksisterende og ny viden om integration af flygtninge på arbejdsmarkedet i Danmark. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

19 Okt 2018

Ny i Norden Vägen till arbete

I den här rapporten beskriver vi olika insatser för att uppnå snabbare integration av flyktingar och utrikesfödda på arbetsmarknaden i [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Utbildning

27 Sep 2018

Policy brief: Inklusion og voksenlæring – for aktiv deltagelse i samfund og arbejdsliv

Policy brief til debatten om voksnes læring og inkludering samt videreudvikling af strukturer og praksis, som understøtter inkludering. De [...]

NVC logo.

Arbete

21 Sep 2018

Engaging with employers in the hiring of refugees: a 10-point multi-stakeholder action plan for employers, refugees, governments and civil society

he Action Plan is composed of 10 “action areas” identified as key to supporting the successful labour market integration of refugees. T [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

27 Jun 2018

Labour market integration of newly arrived in the Nordic countries

Rambøll Management Consulting præsenterer i dette notat vedrørende integration af flygtninge på arbejdsmarkedet en kortlægning af den n [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

20 Jun 2018

Integration på svensk arbetsmarknad – ett internationellt perspektiv

I Sverige har andelen utrikesfödda ökat från 14 till 17 procent sedan 2009. Många av dem som kommit hit på senare år är asylsökande [...]

Kartor på temat

Här presenteras kartor på det aktuella temat. Kartorna kommer från Nordregio.

Migration & utveckling

15 Mar 2018

Andel av befolkningen över 65 år i relation till arbetsför befolkning 2015

Old age dependency rates are rising across the Nordic countries, and they are particularly high in remote rural municipalities. [...]

Lärande exempel på temat

Här har vi samlat goda exempel på det aktuella temat.

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

27 Sep 2018

Svenska för yrkesutbildade, Sfx

Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Det ger också en möjlighet att lära sig hur arbetsmarknad [...]

Nyanlända som resurs för glesbygd

24 Sep 2018

En säker hamn

Kraftsamling för kommuner, myndigheter och tredje sektorn för att utveckla samarbetet vid flyktingmottagning och integration på Åland. [...]

Integration av nyanlända barn och familjer

4 Jul 2018

Jobbsjansen – Målet er å øke sysselsettingen blant innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet

I 2013 ble tiltaket Jobbsjansen innført som en permanent ordning. Målet med ordningen er å øke sysselsettingen blant innvandrere som st [...]

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

4 Apr 2018

Social bonds – Nyanlända i fokus för sociala innovationer

Finland satsar på ett obligationsprogram för sociala innovationer för att få fler nyanlända i jobb. Målet är att 2000 nyanlända ska [...]

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

7 Nov 2017

Greve Nord-projektet

Greve Nord-projektet är en brygga mellan nyanlända och det etablerade samhället. Man försöker nå dem som samhället i övrigt har svå [...]

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

27 Okt 2017

Flyktning- og innvandrertjenesten, Lørenskog kommune

Flyktning- og innvandrertjenestens mandat er å jobbe med bosetting, integrering og kvalifisering av flyktninger bosatt i Lørenskog. Da Lø [...]

Utrikes födda kvinnors etablering

17 Okt 2017

Levanger Arena Arbeid

"Levanger Arena Arbeid" var i perioden 2014-16 et 3-årig pilotprosjekt i samarbeid mellom Levanger kommune, NAV Levanger, utvalgte arbeidsg [...]

Utrikes födda kvinnors etablering

17 Okt 2017

Projekt 500

Projekt 500 inriktade sig på invandrare som försörjs av sin make och som ofta lever isolerat med begränsad kontakt med det övriga samh [...]

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

12 Okt 2017

Luckan Integration – brobyggare till det finlandssvenska samhället

Luckan, är ett finlandssvenskt informations-, väglednings- och kulturcenter som upprätthålls av föreningen Luckan. [...]

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

8 Okt 2017

Snabbspår – snabbare etablering av nyanlända

Snabbspår är ett sätt att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända arbetssökande som har erfarenhet eller utbildning [...]

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

4 Okt 2017

Igma-modellen

Igma-modellen är ett sätt att samordna samhällets stöd till nyanlända. Samtidigt är målet att individen ska få ökat inflytande öve [...]

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

18 Jun 2017

Branchepakker i Vejle Kommune – ”Den bedste integration”

Jobcenter Vejle tilrettelægger integrationsindsatsen med et klart beskæftigelses-fagligt fokus. Flygtninge/indvandrere skal tilbydes et br [...]

Seminarier på temat

Här presenteras evenemang och seminarier på temat.

Inga relaterade seminarier hittades.

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.