Nordiskt samarbete om integration och inkludering

I projektet Nordisk samverkan om integration inriktar vi oss på ett tema i taget. Tidigare har vi tittat på hur kommuner med en åldrande befolkning kan dra nytta av invandrare och flyktingar. Nu fokuserar vi på åtgärder för snabbare etablering på arbetsmarknaden för flyktingar och deras anhöriga.

Diskriminering, bristande validering, svårigheter att komplettera den utbildning man har, utebliven social inkludering och avsaknad av nätverk spelar också roll – i hela Norden. Frågan är vad regeringarna i Norden är beredda att göra för att minska gapet och förbättra matchningen på arbetsmarknaden – och vilka åtgärder som är mest effektiva?

Här sammanfattar vi den kunskapsöversikt som Nordregio tagit fram under hösten 2017, baserad på aktuell forskning och utvärderingar av åtgärder inom fyra delområden:

Givetvis finns det ytterligare faktorer som starkt påverkar nyanländas möjligheter på arbetsmarknaden. Här har vi listat några av dem.

Forskning på temat

Här presenteras exempel på forskning på det aktuella temat.

SORTERA INNEHÅLL:
  • Land
  • År

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

13 okt 2020

Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration?

Denna rapport studerar integrationen av flyktinginvandrare och deras anhöriga på svensk arbetsmarknad, med särskilt fokus på språkkunsk [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

23 sep 2020

Ekonomisk integration – en analys av insatser i Danmark, Norge och Tyskland

Integrationspolitik definieras på olika sätt i olika länder och insatserna att förbättra den ekonomiska integrationen skiljer sig åt. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Arbete

21 sep 2020

Indikatorer for ny integreringslov

En ny integreringslov er på trappene, som en del av oppfølgingen av regjeringens integreringsstrategi fra 2018. Den vil regulere kommunene [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Arbete

11 jun 2020

Strategisk mottaksplassering og treffsikker bosetting: tidlige grep for integrering av flyktninger i kommunene

En god matching av flyktningers yrkeskompetanse og kommunenes behov for arbeidskraft vil øke sannsynligheten for at flyktninger kommer rask [...]

NVC logo.

Arbete

14 maj 2020

Effekter av sänkta arbetsgivaravgifter för integrationen av utrikes födda

Utanförskapet bland utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden är omfattande och reformer behövs för att förbättra den ekonomiska [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

24 apr 2020

Nordic integration and settlement policies for refugees: A comparative analysis of labour market integration outcomes

This report is an abridged version of the report Nordic integration and settlement policies for refugees: A comparative analysis of labour m [...]

NVC logo.

Arbete

26 feb 2020

Two-way labour market integration? Perspectives on youth with a refugee background and employers in Finland

In this report the experiences of youth with a refugee background are explored in terms of their education and (un)employment in Finland. Th [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

26 feb 2020

Working for Integration – A Comparative Analysis of Policies Impacting Labour Market Access among Young Immigrants and Refugees in the Nordic Countries

This report provides a comparative analysis of policies affecting the labour market participation of young refugees in the Nordic countries. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Arbete

9 jan 2020

Arbeidsretting som innovasjonsidé og praksis : Oversettelse og samarbeid i introduksjonsprogrammet for flyktninger

De siste 20 årene har det vært et relativt høyt antall personer som innvandrer til Norge på grunn av flukt. Integrering av flyktninger i [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

18 nov 2019

Etablering efter etableringsinsatser

Denna rapport studerar hur det går för dem som påbörjat insatser i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag 2010–2014, med särskilt fo [...]

NVC logo.

Arbete

6 sep 2019

Flyktninger i introduksjonsprogrammet – Hvilke erfaringer har de med å delta?

Rapporten inneholder en analyse av flyktninger i introduksjonsprogram, og deres erfaringer med å delta i norskopplæring og kvalifisering t [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

27 jun 2019

Arbetskraftsinvandring – vägar framåt

Sverige är ett litet land i utkanten av Europa. Den svenska ekonomin är exportberoende och den långsiktiga konkurrenskraften bestäms av [...]

Kartor på temat

Här presenteras kartor på det aktuella temat. Kartorna kommer från Nordregio.

Migration & utveckling

15 feb 2019

Andel av befolkningen över 65 år i relation till arbetsför befolkning 2015

Old age dependency rates are rising across the Nordic countries, and they are particularly high in remote rural municipalities. [...]

Lärande exempel på temat

Här har vi samlat goda exempel på det aktuella temat.

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

6 nov 2019

Jobbsprånget

Jobbsprånget är ett praktikprogram för nyanlända som drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, i samarbete med Arbetsförmed [...]

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

27 sep 2018

Svenska för yrkesutbildade, Sfx

Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Det ger också en möjlighet att lära sig hur arbetsmarknad [...]

Nyanlända som resurs för glesbygd

24 sep 2018

En säker hamn

Kraftsamling för kommuner, myndigheter och tredje sektorn för att utveckla samarbetet vid flyktingmottagning och integration på Åland. [...]

Utrikes födda kvinnors etablering

4 jul 2018

Jobbsjansen – Målet er å øke sysselsettingen blant innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet

I 2013 ble tiltaket Jobbsjansen innført som en permanent ordning. Målet med ordningen er å øke sysselsettingen blant innvandrere som st [...]

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

4 apr 2018

Social bonds – Nyanlända i fokus för sociala innovationer

Finland satsar på ett obligationsprogram för sociala innovationer för att få fler nyanlända i jobb. Målet är att 2000 nyanlända ska [...]

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

7 nov 2017

Greve Nord-projektet

Greve Nord-projektet är en brygga mellan nyanlända och det etablerade samhället. Man försöker nå dem som samhället i övrigt har svå [...]

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

27 okt 2017

Flyktning- og innvandrertjenesten, Lørenskog kommune

Flyktning- og innvandrertjenestens mandat er å jobbe med bosetting, integrering og kvalifisering av flyktninger bosatt i Lørenskog. Da Lø [...]

Utrikes födda kvinnors etablering

17 okt 2017

Levanger Arena Arbeid

"Levanger Arena Arbeid" var i perioden 2014-16 et 3-årig pilotprosjekt i samarbeid mellom Levanger kommune, NAV Levanger, utvalgte arbeidsg [...]

Utrikes födda kvinnors etablering

17 okt 2017

Projekt 500

Projekt 500 inriktade sig på invandrare som försörjs av sin make och som ofta lever isolerat med begränsad kontakt med det övriga samh [...]

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

12 okt 2017

Luckan Integration – brobyggare till det finlandssvenska samhället

Luckan, är ett finlandssvenskt informations-, väglednings- och kulturcenter som upprätthålls av föreningen Luckan. [...]

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

8 okt 2017

Snabbspår – snabbare etablering av nyanlända

Snabbspår är ett sätt att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända arbetssökande som har erfarenhet eller utbildning [...]

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

4 okt 2017

Igma-modellen

Igma-modellen är ett sätt att samordna samhällets stöd till nyanlända. Samtidigt är målet att individen ska få ökat inflytande öve [...]

Seminarier på temat

Här presenteras evenemang och seminarier på temat.

Inga relaterade seminarier hittades.

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.