Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Webbinarier & seminarier

Från flykting till medborgare – Nordiska erfarenheter av inkludering på arbetsmarknaden

Seminariet som ägde rum på Nordregio i Stockholm den 8 november 2017, var ett tillfälle för nordiska aktörer som arbetar med integrationsfrågor att diskutera goda lärande exempel och jämföra situationen i de olika länderna.

Se seminariet som sändes på Facebook

Läs mer om vårt tema Snabbare etablering på arbetsmarknaden

Följ oss på sociala medier: