Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt ledarforum om dövblindhet

Nordiskt ledarforum är ett nätverk av ledare som arbetar med dövblindhet samt representanter från Nordens välfärdscenter. Forumet möts årligen – i sin tur i de nordiska länderna.

Här diskuteras nordiskt samarbete i förhållande till nordiska nätverk, kurser, seminarier, konferenser, projekt, nordiska läroplaner, nordisk definition och nordiska rådgivare. Det är här de nordiska ledarna utbyter kunskap om nationella projekt, aktiviteter, initiativ och organisatoriska förändringar.

Beskrivning av forumet

Nordiskt ledarforum om dövblindhet består av ledare för organisationer med ansvar för personalutbildning, yrkesutveckling och insatser för personer med dövblindhet och deras nätverk. Nordiskt ledarforum är beslutsfattande och har en förankring i nationella dövblindverksamheter.

Forumets mål är att med en gemensam nordisk kunskapsinriktning initiera aktiviteter som gynnar personer med dövblindhet i varje nordiskt land.

Målet uppnås genom att:

  • utveckla nationell expertis om dövblindhet och stärka nationella aktiviteter för personer med medfödd och förvärvad dövblindhet
  • att ge nordiskt dövblindarbete en tydlig och specialiserad profil för att säkerställa ömsesidig tillgång till kunskap och expertis
  • att bidra till utveckling av spetskompetens på nordisk nivå
  • att stödja kvalitetsutveckling i dövblindarbete
  • att stödja de enskilda organisationerna genom att ta fram gemensamma nordiska ståndpunkter
  • ge input till Nordens välfärdscenters dövblindverksamhet

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR