Nordiskt ledarforum om dövblindhet

Nordiskt ledarforum är ett nätverk av ledare som arbetar med dövblindhet samt representanter från Nordens välfärdscenter. Forumet möts årligen – i sin tur i de nordiska länderna.

Här diskuteras nordiskt samarbete i förhållande till nordiska nätverk, kurser, seminarier, konferenser, projekt, nordiska läroplaner, nordisk definition och nordiska rådgivare. Det är här de nordiska ledarna utbyter kunskap om nationella projekt, aktiviteter, initiativ och organisatoriska förändringar.

Beskrivning av forumet

Nordiskt ledarforum om dövblindhet består av ledare för organisationer med ansvar för personalutbildning, yrkesutveckling och insatser för personer med dövblindhet och deras nätverk. Nordiskt ledarforum är beslutsfattande och har en förankring i nationella dövblindverksamheter.

Forumets mål är att med en gemensam nordisk kunskapsinriktning initiera aktiviteter som gynnar personer med dövblindhet i varje nordiskt land.

Målet uppnås genom att:

  • utveckla nationell expertis om dövblindhet och stärka nationella aktiviteter för personer med medfödd och förvärvad dövblindhet
  • att ge nordiskt dövblindarbete en tydlig och specialiserad profil för att säkerställa ömsesidig tillgång till kunskap och expertis
  • att bidra till utveckling av spetskompetens på nordisk nivå
  • att stödja kvalitetsutveckling i dövblindarbete
  • att stödja de enskilda organisationerna genom att ta fram gemensamma nordiska ståndpunkter
  • ge input till Nordens välfärdscenters dövblindverksamhet

Följ oss på sociala medier: