Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nyckelord: Dövblindhet


Dövblindhet

1 feb 2023

Tactile transition – experiences shared by persons with acquired deafblindness

What is it like being diagnosed with a combined seeing and hearing impairment and gradually losing one or both of those senses? Is it just a [...]

Dövblindhet

27 maj 2021

Outdoor activities can be used to develop tactile language

"To develop language we need to find things that we want to talk about, like sharing a genuinly interesting activity outdoors", says Joe Gib [...]

Dövblindhet

26 mar 2019

Dubbelt sårbar med invandrarbakgrund och funktionsnedsättning

Att ha invandrarbakgrund och en funktionsnedsättning innebär en dubbel sårbarhet för många barn och unga. Fördomar, språkförbistring [...]

Funktionshinder

16 apr 2018

Partners bidrag till språkutveckling – en film om taktil modalitet

Hör Caroline Lindström, specialpedagog vid Mo Gård LSS, berätta om resultaten i hennes masteruppsats gällande partners bidrag till spr [...]

Funktionshinder

6 sep 2017

Nordisk dag om dövblindhet 2017

Den 4 september var det dags för Nordisk dag om dövblindhet 2017 i Ålborg. De 125 anmälda deltagarna kunde under dagen ta del av nya for [...]

Funktionshinder

22 feb 2017

Se våra nya webbfilmer inom dövblindområdet

Under december och januari spelade Nordens välfärdscenter in föreläsningar om Usher syndrom, Alströms syndrom och om kommunikationsutve [...]

Funktionshinder

22 nov 2016

Nordisk dag om dövblindhet

Nordens välfärdscenter vill inspirera till fortsatt nordiskt samarbete inom dövblindfrågor. Därför arrangerar vi en nordisk dag i ansl [...]

Funktionshinder

18 jan 2016

Teckenspråkstolkar för personer med medfödd dövblindhet

Danska Socialstyrelsen beskriver i en intressant artikel ett pilotprojekt där man har undersökt om och hur teckenspråkstolkar, som är va [...]

Funktionshinder

2 sep 2015

Alla har rätt att förverkliga sin potential

– Alla måste få förverkliga sin potential. Det är förbanne mig en mänsklig rättighet, säger Hans Erik Frölander som sedan 2008 ä [...]

Dövblindhet

5 sep 2014

Välkommen Maria Creutz! Ny konsulent inom dövblindområdet

Maria Creutz arbetar idag som marknadschef på Mo Gård, ett stiftelseägd kunskaps- och tjänsteföretag för personer med behov av teckens [...]

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR