Nyckelord: Dövblindhet


Dövblindhet

1 feb 2023

Tactile transition – experiences shared by persons with acquired deafblindness

What is it like being diagnosed with a combined seeing and hearing impairment and gradually losing one or both of those senses? Is it just a [...]

Dövblindhet

27 maj 2021

Outdoor activities can be used to develop tactile language

"To develop language we need to find things that we want to talk about, like sharing a genuinly interesting activity outdoors", says Joe Gib [...]

Dövblindhet

26 mar 2019

Dubbelt sårbar med invandrarbakgrund och funktionsnedsättning

Att ha invandrarbakgrund och en funktionsnedsättning innebär en dubbel sårbarhet för många barn och unga. Fördomar, språkförbistring [...]

Funktionshinder

16 apr 2018

Partners bidrag till språkutveckling – en film om taktil modalitet

Hör Caroline Lindström, specialpedagog vid Mo Gård LSS, berätta om resultaten i hennes masteruppsats gällande partners bidrag till spr [...]

Funktionshinder

6 sep 2017

Nordisk dag om dövblindhet 2017

Den 4 september var det dags för Nordisk dag om dövblindhet 2017 i Ålborg. De 125 anmälda deltagarna kunde under dagen ta del av nya for [...]

Funktionshinder

22 feb 2017

Se våra nya webbfilmer inom dövblindområdet

Under december och januari spelade Nordens välfärdscenter in föreläsningar om Usher syndrom, Alströms syndrom och om kommunikationsutve [...]

Funktionshinder

22 nov 2016

Nordisk dag om dövblindhet

Nordens välfärdscenter vill inspirera till fortsatt nordiskt samarbete inom dövblindfrågor. Därför arrangerar vi en nordisk dag i ansl [...]

Funktionshinder

18 jan 2016

Teckenspråkstolkar för personer med medfödd dövblindhet

Danska Socialstyrelsen beskriver i en intressant artikel ett pilotprojekt där man har undersökt om och hur teckenspråkstolkar, som är va [...]

Funktionshinder

2 sep 2015

Alla har rätt att förverkliga sin potential

– Alla måste få förverkliga sin potential. Det är förbanne mig en mänsklig rättighet, säger Hans Erik Frölander som sedan 2008 ä [...]

Dövblindhet

5 sep 2014

Välkommen Maria Creutz! Ny konsulent inom dövblindområdet

Maria Creutz arbetar idag som marknadschef på Mo Gård, ett stiftelseägd kunskaps- och tjänsteföretag för personer med behov av teckens [...]

Följ oss på sociala medier: