Nyckelord: Äldre


Rapport -

Välfärdspolitik

5 nov 2020

Att åldras i Norden

Inkludera fler äldre vuxna i arbetet med äldrefrågor, både på en lokal och nationell nivå. Den äldre befolkningen ska inte [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

28 jun 2019

Nordic Ambient Assisted Living – Welfare Technologies for Active and Independent Living at Home

Lösningar inom välfärdsteknologi som utvecklats i Norden och som gör det möjligt för äldre att leva ett självständigt liv [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

15 jan 2019

Skapa åldersvänliga städer i Norden

I oktober 2018 anordnades i Stockholm den första nordiska konferensen som behandlade åldersvänliga städer. I denna publikation [...]

Rapport -

Folkhälsa

26 nov 2018

Äldre och alkohol – Om utmaningarna inom äldreomsorgen i Norden

Dagens 50-70-åringar dricker mer eller oftare än personer i 40-års åldern och också de äldsta åldersgrupperna dricker mer i [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

23 jan 2018

En bättre plats att åldras på

Vi lever allt längre i Norden och andelen äldre personer i befolkningen ökar. Att allt fler lever längre är naturligtvis myck [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

28 jun 2016

Demens – möjligheter till livskvalitet

Demens har länge antagits ha främst med åldrandet att göra. Steg för steg har dock insikten om att det handlar om en sjukdom [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

17 nov 2015

Äldreomsorg i Norden

Frågan om kvalitet i äldreomsorgen är viktig och mer aktuell än någonsin. Avsikten med denna rapport är att skapa en överbl [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

17 dec 2013

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter

Den här dokumentationen bygger på expertmötet "Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter", den 17-18 oktob [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

17 dec 2013

Kvalitet i äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter

Den här dokumentationen bygger på expertmötet Kvalitet i äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter, den 30 september-1 oktober 2013 [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

17 nov 2013

Så bor 80+ i Norden

Inom ramen för projektet Boende för äldre har Nordens välfärdscenter producerat detta häfte. Publikationen är dels en kartl [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

1 okt 2013

Vågar vi åldras i Norden?

Äldreomsorgen i Norden håller generellt sett en god kvalitet. Samtidigt finns det brister. Och även om det finns många likhete [...]

Rapport -

Funktionshinder

8 jul 2013

Å skape et inkluderende arbeidsmarked

Om inkludering av unge, funksjonsnedsatte og seniorer i Norden (et sammendrag). [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

25 mar 2013

Det dreier seg om helse og arbeidsglede

Om seniorer, arbeid og pensjonering i Norden [...]

Rapport -

Funktionshinder

7 nov 2012

A Good Senior Life with Dual Sensory Loss

Getting old means decline of various functions previously taken for granted. For many, life will be influenced in a negative way a [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

3 sep 2012

Fokus på eldre i informasjonssamfunnet

I dag er digital delaktighet en forutsetning for et velfungerende demokrati. Selv om bruker av Internett har økt påtakelig de si [...]

Rapport -

Folkhälsa

23 feb 2012

Fokus på äldre och alkohol

Rapport -

Välfärdspolitik

21 feb 2012

Fokus på velfærdsteknologi

Med eldrebølgen står vi i Norden foran en dobbelt demografisk utfordring: Den aldrende befolkningens behov for helse- og omsorgs [...]

Följ oss på sociala medier: