Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nyckelord: Äldre


Rapport -

Välfärdspolitik

5 nov 2020

Att åldras i Norden

Inkludera fler äldre vuxna i arbetet med äldrefrågor, både på en lokal och nationell nivå. Den äldre befolkningen ska inte [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

28 jun 2019

Nordic Ambient Assisted Living – Welfare Technologies for Active and Independent Living at Home

Lösningar inom välfärdsteknologi som utvecklats i Norden och som gör det möjligt för äldre att leva ett självständigt liv [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

15 jan 2019

Skapa åldersvänliga städer i Norden

I oktober 2018 anordnades i Stockholm den första nordiska konferensen som behandlade åldersvänliga städer. I denna publikation [...]

Rapport -

Folkhälsa

26 nov 2018

Äldre och alkohol – Om utmaningarna inom äldreomsorgen i Norden

Dagens 50-70-åringar dricker mer eller oftare än personer i 40-års åldern och också de äldsta åldersgrupperna dricker mer i [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

23 jan 2018

En bättre plats att åldras på

Vi lever allt längre i Norden och andelen äldre personer i befolkningen ökar. Att allt fler lever längre är naturligtvis myck [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

28 jun 2016

Demens – möjligheter till livskvalitet

Demens har länge antagits ha främst med åldrandet att göra. Steg för steg har dock insikten om att det handlar om en sjukdom [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

17 nov 2015

Äldreomsorg i Norden

Frågan om kvalitet i äldreomsorgen är viktig och mer aktuell än någonsin. Avsikten med denna rapport är att skapa en överbl [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

17 dec 2013

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter

Den här dokumentationen bygger på expertmötet "Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter", den 17-18 oktob [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

17 dec 2013

Kvalitet i äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter

Den här dokumentationen bygger på expertmötet Kvalitet i äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter, den 30 september-1 oktober 2013 [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

17 nov 2013

Så bor 80+ i Norden

Inom ramen för projektet Boende för äldre har Nordens välfärdscenter producerat detta häfte. Publikationen är dels en kartl [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

1 okt 2013

Vågar vi åldras i Norden?

Äldreomsorgen i Norden håller generellt sett en god kvalitet. Samtidigt finns det brister. Och även om det finns många likhete [...]

Rapport -

Funktionshinder

8 jul 2013

Å skape et inkluderende arbeidsmarked

Om inkludering av unge, funksjonsnedsatte og seniorer i Norden (et sammendrag). [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

25 mar 2013

Det dreier seg om helse og arbeidsglede

Om seniorer, arbeid og pensjonering i Norden [...]

Rapport -

Funktionshinder

7 nov 2012

A Good Senior Life with Dual Sensory Loss

Getting old means decline of various functions previously taken for granted. For many, life will be influenced in a negative way a [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

3 sep 2012

Fokus på eldre i informasjonssamfunnet

I dag er digital delaktighet en forutsetning for et velfungerende demokrati. Selv om bruker av Internett har økt påtakelig de si [...]

Rapport -

Folkhälsa

23 feb 2012

Fokus på äldre och alkohol

Rapport -

Välfärdspolitik

21 feb 2012

Fokus på velfærdsteknologi

Med eldrebølgen står vi i Norden foran en dobbelt demografisk utfordring: Den aldrende befolkningens behov for helse- og omsorgs [...]

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR