Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nyckelord: Funktionshinder


Funktionshinder

Universell utformning, delaktighet och demokrati

Universell utformning innebär att samhället, varor och tjänster utformas och [...]

Genomfört

Genomfört

Funktionshinder

2022

Framtidens arbetsliv – teknik och digitalisering för ökad inkludering

Ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning är sysselsatta i mindre grad än r [...]

Genomfört

Genomfört

Funktionshinder

2021

Fri rörlighet och funktionshinder

I hjärtat av det Nordiska samarbetet finns medborgarnas rätt till rörlighet [...]

Genomfört

Genomfört

Funktionshinder

2021

Barn, unga och delaktighet

Barn och unga med funktionsnedsättning har rätt att delta i samhället på lik [...]

Genomfört

Genomfört

Funktionshinder

2020

Nordisk funktionshindersstatistik

De nordiska länderna samt Åland, Grönland och Färöarna behöver bättre sta [...]

Genomfört

Genomfört

Funktionshinder

2020

Arbetsmarknad och funktionshinder

Hög sysselsättning är en hörnsten i den nordiska välfärdsmodellen. Alla sk [...]

Genomfört

Genomfört

Funktionshinder

2020

Studentmobilitet och funktionshinder

Studenter med funktionsnedsättning studerar utomlands i betydligt mindre utstr [...]

Genomfört

Genomfört

Funktionshinder

2020

Norden för alla

Att göra våra samhällen tillgängliga för alla är något som de nordiska l [...]

Genomfört

Genomfört

Funktionshinder

2018

Samer med funktionsnedsättning

Nordens välfärdscenter har mellan 2014 och 2017 haft i uppdrag av norska Barne [...]

Genomfört

Genomfört

Funktionshinder

2018

Könsrelaterat våld och funktionshinder

Könsrelaterat våld mot kvinnor och män, flickor och pojkar med funktionsneds [...]

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR