Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

”Nya människor prioriterat utvecklingsprojekt”

Integration, Arbete

24 Oct 2018

Den inrikes födda befolkningen i Norden blir generellt sett äldre, nativiteten är låg och landsdelar avfolkas.

Välfärdssamhället hotas av ett sviktande befolkningsunderlag. För att lösa den ekvationen krävs mer och ny arbetskraft.

Förra veckan publicerade vi Ny i Norden – vägen till arbete. I den kan man bland annat läsa om hur sysselsättningsläget ser ut för olika befolkningsgrupper i dag.

Hufvudstadsbladet skriver en artikel under rubriken Utan lyckad integrering tynar vi bort. Skribenten menar bland annat att fallande befolkningsunderlag utgör hot mot försörjningsbalansen och välfärdsmodellen.

“Vi behöver desperat nya människor till det här landet och det ska ses som ett prioriterat utvecklingsprojekt” skriver Hufvudstadsbladet.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Follow us on social media:

Processing of personal data (GDPR)

Nordic Welfare Centre collects and processes your personal data in order to provide products and services to you, to inform you about news and updates of our products and services, to personalize your experience of our website and to improve our products and services.

You have the right to access, correct and delete your personal data and to object to the processing of your personal data at any time. You can exercise these rights by sending an e-mail message to gdpr@nordicwelfare.org.

Nordic Welfare Centre undertakes to respect and protect your personal data and personal integrity in accordance with applicable law, industry rules and other relevant standards. We never disclose your personal information to third parties without your consent.

Read our full integrity and personal data policy.

I UNDERSTAND