Taktilt språk

Nordisk nettverk om taktilt språk

Når vi tar på oss språkbrillene og gir kroppslige taktile ytringer en språklig verdi, kan vi også kommunisere med mennesker med medfødt døvblindhet på et språklig nivå.»

(fra boken Hvis du kan se det, kan du understøtte det – En bok om taktilt språk)

 

Hvorfor er det så få personer med tidlig inntruffet døvblindhet som utvikler et taktilt tegnspråk? Selv om de er involvert i sosiale relasjoner og kommunikasjon og eksponeres for tegn/tegnspråk og i noen tilfeller tegnspråk i taktil form. I det taktile tegnspråket tas tegnene imot taktilt i hendene.

Alle mennesker er født med forskjellige forutsetninger, men med en intensjon om å kommunisere med sine medmennesker uansett språk og kommunikasjonsform. Det perspektivet baserer seg på et dialogisk perspektiv som går ut fra at alle mennesker vil dele følelser, tanker og opplevelser med andre. Det er komplekst å gi forutsetningene for at personer som har tidlig inntruffet døvblindhet, kan utvikle et språk.

Identifiser og forstå taktilt språk

Et nordisk samarbeid er nødvendig, temaet taktilt språk er for komplekst til at hvert land kan utvikle kunnskap rundt det. Det finnes ikke tilstrekkelig ekspertise i hvert land, og befolkningen er ikke tilstrekkelig stor for nasjonale studier.

Formålet med nettverket er å identifisere kjernepunkter i taktilt språk, slik at vi kan få en bedre forståelse av hvordan personer med medfødt døvblindhet bruker den taktile modaliteten til å uttrykke seg.

Allerede i 2009 initierte Nordens velferdssenter et samarbeid i de nordiske landene rundt temaet taktilt språk for personer med tidlig inntruffet døvblindhet. Det samarbeidet førte til at det nordiske taktile språknettverket ble godkjent i 2014. Nettverket består av medlemmer fra de forskjellige nordiske landene, med spesiell fokus på å forstå hvordan taktil modalitet brukes i kommunikasjon av personer som har tidlig inntruffet døvblindhet.

På de nordiske treffene deler nettverket erfaringer og gode eksempler for å spre kunnskap og sammen bidra til videreutvikling på området.

Følg oss på sosiale medier: