Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Kommunikativa relationer

Nordiskt nätverk om kommunikativa relationer

Alla människor har rätt att få sin röst hörd. Det slår FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och barnkonventionen fast. Personer med funktionsnedsättningar är en utsatt grupp som ofta är beroende av andra för att kunna kommunicera, påverka och utvecklas som människor. Nätverket Kommunikativa relationer arbetar för att möjliggöra människors rättighet att kommunicera på sitt eget kommunikationssätt.

Enligt Sveriges Barnombudsman visar forskning att barn med funktionsnedsättningar i mindre omfattning kan göra sin röst hörd än andra barn. Rätten att kommunicera kan ses ur flera aspekter såsom etik, juridik, demokrati, pedagogik och hälsa.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är kommunikation ett av de högst skattade områdena för livskvalitet, delaktighet och hälsa. Men rättigheten att kommunicera är inte samma som möjligheten. Det kan finnas svårigheter för omgivningen att identifiera uttryck och uppfatta dessa som meningsfull kommunikation.

I mötet med personer med medfödd dövblindhet är kommunikationen ofta den största utmaningen. Att skapa de bästa kommunikativa förutsättningarna innebär att öka kompetensen hos kommunikationspartnern att identifiera yttringar och uttryck.

När det finns brister i omgivningens kompetens, är det lätt att missa viktiga yttringar eller att se dessa som ”beteenden” utan koppling till kontext.

Nätverket Kommunikativa relationer arbetar med:

  • Att lyfta dövblindhet som pedagogiskt exempel då komplexiteten i denna grupp är hög. Erfarenheter och strategier kan dock användas även på andra funktionshinderområden där läsbarheten är en utmaning.
  • Case studier med videoanalys som baseras på innehåll och modeller i boken Kommunikativa relationer. Genom detta arbetssätt utvecklas kunskap så att kommunikativa processer och relationer kan utvecklas i mötet med personer med medfödd dövblindhet.
  • Videoanalyser som lägger vikt på den språkliga utvecklingen hos personer med dövblindhet.
  • Att utveckla material, konferenser och kurser.
  • Att inspirera, motivera och sprida kunskap i de nationella nätverken, som i sin tur ger det nordiska nätverket en viktig koppling till praxis, ett ömsesidigt utbyte.

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR