Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Completed

Barnfattigdom

Welfare policy

På senare år har frågan om barnfattigdom seglat upp som en av de centrala frågorna i den socialpolitiska debatten i samtliga nordiska länder. Frågor om man överhuvudtaget kan tala om fattigdom i våra relativt sett välmående samhällen och om var gränsen går är frågor som har lockat debattörer till en livlig och angelägen diskussion.

Rödhårig pojke tittar in i kameran.

Nordens välfärdscenter arbetar med att stärka den nordiska välfärdsmodellen, där jämlikhetsidealet står starkt. Det är oroande att barn växer upp i fattigdom och har sämre levnadsförhållanden än andra barn. Barn har inga möjligheter att påverka sin levnadsstandard och därför är också viljan stor att bekämpa fattigdomen.

Projektrapport om barnfattigdom

Helhetsgrepp mot barnfattigdom betyder dels att åtgärderna riktar sig till alla medlemmar i en fattig familj dels att myndigheterna samordnar sig. Slutsatsen finns i projektrapporten Insatser mot barnfattigdom.

Projektet har även producerat filmer där de unga själva berättar om sin uppväxt under ekonomiskt krassa förhållanden. Filmerna kan ses här.

Reports


Welfare policy

7 Apr 2016

Insatser mot barnfattigdom

Den nordiska välfärdsmodellen möjliggör en bra levnadsstandard för de flesta nordbor. Men inte alla. Under det senaste 10-15 [...]

Welfare policy

17 Dec 2013

Fokus på barnfattigdom

FN:s Barnkonvention firar snart 25-års jubileum. Enligt Barnkonvention har alla barn rätt till en skälig levnadsstandard oavset [...]

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Follow us on social media:

Processing of personal data (GDPR)

Nordic Welfare Centre collects and processes your personal data in order to provide products and services to you, to inform you about news and updates of our products and services, to personalize your experience of our website and to improve our products and services.

You have the right to access, correct and delete your personal data and to object to the processing of your personal data at any time. You can exercise these rights by sending an e-mail message to gdpr@nordicwelfare.org.

Nordic Welfare Centre undertakes to respect and protect your personal data and personal integrity in accordance with applicable law, industry rules and other relevant standards. We never disclose your personal information to third parties without your consent.

Read our full integrity and personal data policy.

I UNDERSTAND