Toteutunut

Barnfattigdom

Hyvinvointipolitiikka

På senare år har frågan om barnfattigdom seglat upp som en av de centrala frågorna i den socialpolitiska debatten i samtliga nordiska länder. Frågor om man överhuvudtaget kan tala om fattigdom i våra relativt sett välmående samhällen och om var gränsen går är frågor som har lockat debattörer till en livlig och angelägen diskussion.

Rödhårig pojke tittar in i kameran.

Nordens välfärdscenter arbetar med att stärka den nordiska välfärdsmodellen, där jämlikhetsidealet står starkt. Det är oroande att barn växer upp i fattigdom och har sämre levnadsförhållanden än andra barn. Barn har inga möjligheter att påverka sin levnadsstandard och därför är också viljan stor att bekämpa fattigdomen.

Projektrapport om barnfattigdom

Helhetsgrepp mot barnfattigdom betyder dels att åtgärderna riktar sig till alla medlemmar i en fattig familj dels att myndigheterna samordnar sig. Slutsatsen finns i projektrapporten Insatser mot barnfattigdom.

Projektet har även producerat filmer där de unga själva berättar om sin uppväxt under ekonomiskt krassa förhållanden. Filmerna kan ses här.

Raportit


Hyvinvointipolitiikka

7 huhti 2016

Insatser mot barnfattigdom

Den nordiska välfärdsmodellen möjliggör en bra levnadsstandard för de flesta nordbor. Men inte alla. Under det senaste 10-15 [...]

Hyvinvointipolitiikka

17 joulu 2013

Fokus på barnfattigdom

FN:s Barnkonvention firar snart 25-års jubileum. Enligt Barnkonvention har alla barn rätt till en skälig levnadsstandard oavset [...]

FacebookXLinkedInEmailPrint

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa: