Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nyckelord: Utbildning


Rapport -

Folkhälsa

25 nov 2019

Policy briefs to increase equality in health

This report contains three policy briefs on interventions that aim to increase equality in health. The policy briefs highlights su [...]

Rapport -

Folkhälsa

7 maj 2019

Education Policy for Health Equality – Lessons for the Nordic Region

In the Nordic countries, health is linked to educational attainment to a higher extent than to income. Studies have now shown that [...]

Rapport -

Folkhälsa

21 mar 2019

Konferensrapport: Jämlik hälsa i Norden

Det finns inga enkla lösningar för ökad jämlikhet och vägen framåt måste bygga på en genuin förståelse för hur olika de [...]

Rapport -

Folkhälsa

4 mar 2019

Adolescent Health in the Nordic Region – Health promotion in school settings

Positive health can be boosted among school students. In many parts of the Nordic region schools are implementing health promotion [...]

Rapport -

Funktionshinder

7 mar 2018

Nordiskt samarbete om högre utbildning och forskning om funktionshinder och mänskliga rättigheter

All the Nordic countries and autonomous areas have ratified the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The Conv [...]

Rapport -

Funktionshinder

2 feb 2018

Experiences of inclusion and welfare services among Finnish Sámi with disabilities

This report is the fourth report out of five within a Nordic project about the living conditions of persons with disability and of [...]

Rapport -

Folkhälsa

18 aug 2016

When someone has to take charge

The theme of the study is young people in vulnerable situations in terms of education, work, participation and mental ill-health. [...]

Rapport -

Arbetsinkludering

23 sep 2015

Vi arbetar med unga i Norden

En kartläggning av institutioner, myndigheter och organisationer med fokus på psykisk hälsa, arbete och studier i Norden. [...]

Rapport -

Arbetsinkludering

19 maj 2014

Dags för studier – universitet och högskolor i centrum

Nordiska goda exempel på stöd till studenter med funktionsnedsättning under utbildningen och under övergången från utbildnin [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Audiologi

Arbejdstekst til brug i grunduddannelsen af personale, som arbejder med personer med medfødt døvblindhed. [...]

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR