Nyckelord: Tidiga insatser


Integration

5 okt 2021

Så förbättrar vi integrationspolitiken i Norden

Om du är en ung flykting i något av de nordiska länderna är risken stor att du har sämre fysisk och psykisk hälsa, lägre utbildning o [...]

Integration

19 feb 2020

När evidens saknas – att kunna bedöma lovande arbetssätt

Det råder bred enighet om att tidiga insatser kring barn och unga betalar sig, i första hand i mänskliga men också i ekonomiska vinster. [...]

Välfärdspolitik

5 feb 2018

Utvecklar bättre metoder för tidig hjälp åt unga

På många håll i Norden finns det bra verksamheter för utsatta barn och unga. Men det räcker inte. De nordiska länderna behöver anstr [...]

Välfärdspolitik

10 mar 2014

Nätverk kartlägger föräldrastödsmodeller i Finland

Arbetet med att implementera evidensbaserade föräldrastödsmodeller fortsätter i Finland. I början av mars samlades experter på barn- o [...]

Följ oss på sociala medier: