Nyckelord: Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder


Rapport -

Funktionshinder

24 apr 2024

Nordisk samarbeid om funksjonshinderspørsmål – Årsrapport 2023

Det nordiske funksjonshindersamarbeidet involverer sivilsamfunnet, politikkområder og akademia. Denne rapporten beskriver et robu [...]

Rapport -

Funktionshinder

9 jan 2024

Nordic Youth Disability Summit 2023

The Nordic Youth Disability Summit is the Nordic Council of Ministers' annual collaboration meetings with youth disability organis [...]

Rapport -

Funktionshinder

23 maj 2023

Rådet för nordisk samarbeid om funksjonshinder – Årsrapport 2022

Situasjonen til personer med nedsatt funksjonsevne i kriser og krig var et av temaet for Funksjonshindersrådets arbeid i 2022. An [...]

Rapport -

Funktionshinder

22 jul 2022

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder – Årsrapport 2021

Rätten att leva självständigt och kunna delta i samhället, och urfolks rätt till kultursensitiv service var två teman som R [...]

Rapport -

Funktionshinder

15 sep 2021

Ett nordiskt samarbete för alla – Funktionshindersintegrering i Nordiska ministerrådets verksamhet 2021

Det nordiska samarbetet ska vara tillgängligt och inkluderande, och den politik som genereras ska vara relevant för alla nordbor [...]

Rapport -

Funktionshinder

12 maj 2021

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder – Årsrapport 2020

År 2020 präglades arbetet i Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder i hög grad av pandemin. Dels genom att Rådets ar [...]

Rapport -

Funktionshinder

24 nov 2020

Ett nordiskt samarbete för alla – Funktionshindersintegrering i Nordiska ministerrådets verksamhet 2020

Det nordiska samarbetet ska vara tillgängligt och inkluderande, och den politik som genereras ska vara relevant för alla nordbor [...]

Rapport -

Funktionshinder

19 jan 2018

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder – årsrapport 2017

Under 2017 har Funktionshinderrådet arbetat med flera olika teman och uppgifter från ministerrådet, bland annat aktiviteter fr [...]

Rapport -

Funktionshinder

24 nov 2017

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder. Verksamhet, aktiviteter och resultat 2013-17

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder - Verksamhet, aktiviteter och resultat 2013-17 [...]

Rapport -

Funktionshinder

29 aug 2017

Funktionshindersperspektiv och tillgänglighet inom Nordiska ministerrådets verksamhet 2017

Alla nordbor ska på lika villkor kunna ta del av det officiella nordiska samarbetet och den politik som samarbetet genererar. Det [...]

Rapport -

Funktionshinder

24 jan 2017

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder – årsrapport 2016

Under 2016 togs flera nya initiativ och en viktig milstolpe passerades när alla nordiska länder till slut ratificerade FN:s konv [...]

Rapport -

Funktionshinder

12 jan 2017

Diskrimineringsskydd och funktionshinder – en nordisk överblick

Det finns olika strategier för att öka förutsättningarna för personer med funktionsnedsättningar att delta i samhällslivet [...]

Rapport -

Funktionshinder

24 mar 2016

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder – årsrapport 2015

Arbetet i Rådet tog rejäl fart under 2015. Många aktiviteter genomfördes och ännu fler har satts igång som kommer att nå ef [...]

Rapport -

Funktionshinder

7 mar 2016

Seminarrapport: Employment and Disability – How do we make it work?

Høy sysselsetting er selve hjørnesteinen i den nordiske velferdsmodellen, og avgjørende for den høye levestandarden i Norden. [...]

Rapport -

Funktionshinder

17 feb 2016

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder – folder 2016

Foldern presenterar arbetet inom Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder. [...]

Rapport -

Funktionshinder

16 sep 2015

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Inkludering i samhället av personer med funktionsnedsättning är ett viktigt mål inom det nordiska samarbetet. Samarbetet baser [...]

Följ oss på sociala medier: