Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nyckelord: Inkludering


Rapport -

Funktionshinder

24 mar 2021

Ny teknik och digitala lösningar för ökad inkludering i arbetslivet

Personer med funktionsnedsättning har lägre sysselsättningsgrad jämfört med övriga befolkningen och möter också större ut [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

12 jan 2017

Nordic Projects to Combat School Dropout

The aim of the report Nordic Projects to Combat School Dropout is to improve and inspire new initiatives for young people, and to [...]

Rapport -

Folkhälsa

18 aug 2016

When someone has to take charge

The theme of the study is young people in vulnerable situations in terms of education, work, participation and mental ill-health. [...]

Rapport -

Folkhälsa

18 mar 2016

Creating participation for youth with mental health problems

This report is an investigation of how different Nordic welfare services in Denmark and Sweden in cooperation across sectors creat [...]

Rapport -

Folkhälsa

18 mar 2016

Når noen må ta regien – Om unge med psykiske helseproblemer: utfordringer, tiltak og samhandling på Island, Færøyene og i Norge

Rapporten bygger på kvalitative intervjustudier gjennomført på Island, Færøyene og i Norge, rundt unge som befinner seg i så [...]

Rapport -

Folkhälsa

8 mar 2016

In Focus – Mental Health among Young People

The growing level of mental ill health among young people is one of the greatest challenges facing public health in our Nordic soc [...]

Rapport -

Funktionshinder

1 mar 2016

Hur gör grannarna? Strategisk funktionshinderspolitik i Norden

Nordens länder samt Färöarna, Grönland och Åland arbetar med inkludering av och delaktighet för personer med funktionsnedsä [...]

Rapport -

Funktionshinder

16 sep 2015

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Inkludering i samhället av personer med funktionsnedsättning är ett viktigt mål inom det nordiska samarbetet. Samarbetet baser [...]

Rapport -

Funktionshinder

8 jul 2013

Å skape et inkluderende arbeidsmarked

Om inkludering av unge, funksjonsnedsatte og seniorer i Norden (et sammendrag). [...]

Rapport -

Funktionshinder

14 maj 2013

For det som vokser. Unge, psykisk uhelse og tidlig uførepensjonering i Norden

I løpet av de senere år har det i de nordiske landene skjedd en økning i psykiske diagnoser blant unge som uføretrygdes. Det e [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

25 mar 2013

Det dreier seg om helse og arbeidsglede

Om seniorer, arbeid og pensjonering i Norden [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

28 jun 2012

Unge på kanten (sammandrag)

Arbetslösheten bland unga är betydligt högre än den generella arbetslösheten i de nordiska länderna. Särskilt oroande är a [...]

Rapport -

Arbetsinkludering

23 dec 2011

Att sänka trösklarna på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Nordiska Handikappolitiska Rådet vill, i samarbete med Arbetsmarknadsdepartementet i Sverige och Sveriges ordförandeskap 2008 i [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

23 dec 2011

Fokus på ungdom utenfor

Dette er det første i en række hefter, hvori Nordens Välfärdscenter sætter fokus på aktuelle problemstillinger fra vores vel [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

23 dec 2011

Inspiration för inkludering

Alt for mange unge faller ut av skolen og får problemer med å etablere seg på arbeidsmarkedet. Forskning viser at konsekvensene [...]

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR