Nyckelord: Demens


Rapport -

Välfärdspolitik

8 apr 2020

Demensomsorg för invandrare. En handbok

Denna publikationen om omsorg för invandrare med demens riktar sig till dig som är verksam inom demensomsorg och dagligen möter [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

22 nov 2019

Urfolk och demens i Norden

De nordiska ländernas samarbete på demensområdet, som koordineras av Nordens välfärdscenter, har visat på ett behov för att [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

21 jun 2017

“Välfärdsteknik handlar inte om teknik utan om människor” – tekniksprång i nordisk demensvård

I dag beräknas cirka 418 000 människor i Norden vara demenssjuka. Antalet väntas öka i samtliga nordiska länder. Välfärdste [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

29 nov 2016

Welfare Technology and Chronic Illnesses, unleashing the hidden potentital

Looking at the political agenda for health and welfare across the five Nordic countries will reveal that patients with chronic ill [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

28 jun 2016

Demens – möjligheter till livskvalitet

Demens har länge antagits ha främst med åldrandet att göra. Steg för steg har dock insikten om att det handlar om en sjukdom [...]

Tidskrift -

Välfärdspolitik

30 maj 2016

Magasin 2016

I magasin 2016 presenteras Nordens välfärdscenters arbetsområden och projekt. [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

21 feb 2012

Fokus på velfærdsteknologi

Med eldrebølgen står vi i Norden foran en dobbelt demografisk utfordring: Den aldrende befolkningens behov for helse- og omsorgs [...]

Följ oss på sociala medier: