Nyckelord: Delaktighet


Funktionshinder

Universell utformning, delaktighet och demokrati

Universell utformning innebär att samhället, varor och tjänster utformas och [...]

Välfärdspolitik

2025

Nordiskt samarbete om barn och ungas möjligheter till deltagande och utveckling efter covid-19 pandemin

Det finns ett behov av att få mer kunskap om hur vi i Norden har tillvaratagit [...]

Genomfört

Genomfört

Välfärdspolitik

2023

Brukarinflytande i nordiskt perspektiv

Brukarinflytande och brukarmedverkan handlar om när brukare kan påverka beslut [...]

Genomfört

Genomfört

Funktionshinder

2021

Barn, unga och delaktighet

Barn och unga med funktionsnedsättning har rätt att delta i samhället på lik [...]

Följ oss på sociala medier: