Kognitionsnätverket

Nordiskt nätverk om kognition och medfödd dövblindhet

Det är svårt att bedöma kognitiv förmåga hos personer med dövblindhet. Uttryck kan vara svåra att tolka, särskilt tidigt hos barn med medfödd dövblindhet. Målet med Kognitionsnätverkets arbete är att förbättra kompetensen hos yrkesverksamma att förstå, observera, beskriva och bedöma kognitiva förmågor hos personer med dövblindhet.

Det nordiska nätverket om kognition i relation till medfödd dövblindhet, Kognitionsnätverket, bildades 2008 och har fokuserat på personer med medfödd dövblindhet, men även på personer med förvärvad dövblindhet och potentiell kognitiv nedsatthet. Instrument och analysmodeller saknas i hög grad i båda fallen.

Huvudsyftet med nätverket är att öka den professionella kompetensen att förstå kognitiv utveckling, identifiera kognition och se relationen till inlärning och vardaglig funktion hos personer med medfödd dövblindhet.

Ökad kunskap kring taktil kognition

Eftersom den taktila modaliteten är av yttersta vikt när det handlar om dövblindhet har nätverket strävat efter att öka kunskapen kring kroppslig taktil kognition. Det har också strävat efter att utveckla metoder och riktlinjer som är tillämpliga i optimala miljöer, och även inkluderat kunskap om kommunikation i dövblindhet.

Nätverket består av pedagoger och psykologer som arbetar kliniskt eller med forskning inom dövblindområdet. Vissa medlemmar i nätverket är anslutna till universitet, bedriver forskning och samarbetar med andra yrkesverksamma inom området. Andra medlemmar är kliniker och utövare som arbetar på fältet, psykologer, pedagogiska specialister och handledare som är involverade i bedömningar och interventionsplanering.

Utveckla verktyg för bedömning

Eftersom personer med medfödd dövblindhet utgör en mångsidig, småskalig och heterogen grupp finns det stor nytta av samarbete och kunskapsdelning på nordisk och internationell nivå.

Kognitiva förseningar är vanliga för personer med medfödd dövblindhet. Formella kognitiva bedömningsverktyg som används för individer med normal syn och hörsel kanske inte är lämpliga för personer med dövblindhet. Därför har nätverket utvecklat verktyg för bedömare av kognition. 2020 publicerade nätverket boken Revealing hidden potentials – Assessing cognition in individuals with congenital deafblindness.

Följ oss på sociala medier: