Organisationer och serviceinstanser

Brukarorganisationer 

Danmark

Foreningen af Danske DøvBlinde (FDDB) 
Brukarförening som arbetar med livsvillkor för personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning och dövblindhet.

Finland

Soumen Kuurosokeat ry
Kunskapsinriktad intresse- och serviceorganisation för personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning och dövblindhet.

Island

Blindrafélagið (Islands Blindeforening) 
Intresseförening för blinda och personer med synnedsättning på Island.

Fjóla
Intresseförening för personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning och dövblindhet på Island.

Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ)  
Islands handikappförbund som erbjuder social rådgivning och service till personer med funktionsnedsättning.

Félag heyrnarlausra
Islands dövförening – intresseförening för isländskt teckenspråk och dövkultur.

Grönland

Niik
Paraplyorganisation för funktionshinderförbund på Grönland.

Färöarna

MEGD
Paraplyorganisation för funktionshinderförbund på Färöarna.

Norge

Foreningen Norges døvblinde 
Sammanslutning av föräldraföreningen för barn med dövblindhet och Föreningen Norges dövblinda. Föreningen arbetar för alla med kombinerad syn- och hörselnedsättning och dövblindhet.
LSHDB Landsforbundet for syns og hørselshemmede
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB) är en brukarstyrd intresseorganisation av och för personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning och dövblinda.

Sverige

Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) 
Rikstäckande sammanslutning av regionala medlemsföreningar för personer med dövblindhet.

Verksamheter för personer med dövblindhet

Danmark

Center for Døvblindhed og Høretab 
Rikstäckande helhetsinsatser till barn, unga och vuxna med hörselnedsättning, dövhet och medfödd dövblindhet, med ytterligare funktionshinder.
CFD
Dansk organisation som erbjuder service för människor med hörselnedsättning, dövhet och dövblindhet, och ytterligare funktionshinder.

Finland

Kuulonhuoltoliitto
Hörselvårdsförbundet för hörselvård. Intresse- och serviceorganisation för personer med hörselnedsättning och dövhet i Finland.

Suomen kuurosokeat ry (Föreningen Finlands Dövblinda rf)
En kunskapsinriktad intresse- och serviceorganisation för personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning och dövblindhet i Finland.

Island

Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra (Kommunikationscentret for Døve og Hørehæmmede)
Kommunikationscentret för döva och personer med hörselnedsättning. Ett forsknings-, undervisnings- och materialcenter som erbjuder teckenspråkstolkning och övrig service inom teckenspråksmiljöer till döva, personer med hörselnedsättning och dövblindhet samt deras familjer.

Greiningar – og ráðgjafarstöð ríkisins (Statens Diagnosticeringscenter)
Statens Diagnosticeringscenter. Centret ska bidra med ökad livskvalitet och förbättra framtidens livsvillkor för barn och unga med kognitiva funktionsnedsättningar.

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga  (Kompetencecenter for blinde, synshæmmede og døvblinde)
Kompetenscenter för blinda och personer med synnedsättning och dövblindhet. Kunskapscenter som erbjuder habilitering och rehabilitering.

Norge

Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde
Koordinator för insatser och service till personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning och dövblindhet, samt till deras närstående och lokala professionella miljöer.

Eikholt Ressurssenter for Døvblindblitte
Resurscenter med huvuduppgift att erbjuda anpassningskurser för personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning och dövblindhet.

Signo

Kompetenscenter för döva, personer med hörselnedsättning och dövblindhet.

Statped

Specialpedagogisk myndighet med spetskompetens inom olika funktionshinderområden, bland annat dövblindhet.

Sverige

Mo Gård

Mo Gård erbjuder tjänster inom stöd och service, behandling, utbildning samt kunskapsstöd. Deras fokusområden är kommunikation och funktionsnedsättning.

Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor

Allt om dövblindhet på ett ställe.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
Verksamheten riktar sig till barn och unga vuxna med funktionsnedsättningar. Resurscenter dövblind är en enhet inom SPSM som riktar sig till barn och unga med dövblindhet.

Grönland

Det Landsdækkende Handicapcenter, Pissassarfik

Pissassarfik är ett landsomfattande funktionshindercentrum i Sisimiut. Insatserna i Pissassarfik riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder, anhöriga till personer med funktionshinder och yrkesverksamma inom området.

Färöarna

Tekna

Service som tillhandahåller teckenspråksundervisning.

Sjóndepilin

Sjóndepilin (Syncentralen) är ett kunskapscenter, som erbjuder tjänster till människor med synnedsättning. Rådgivningen täcker hela Färöarna.

Åland

Ålands handikappförbund

Ålands handikappförbund är en samarbetsorganisation för handikapp- och patientföreningar. Förbundets uppgifter är att bevaka och agera i handikappfrågor, att informera om funktionsnedsättningar samt att stöda och hjälpa medlemsföreningarna.

USA

Helen Keller National Center for Deaf-Blind Youths and Adults
Ett center med tydligt mål om att göra det möjligt för varje person med dövblindhet att bo och arbete där han/hon önskar.

The National Information Clearinghouse on Children Who Are Deaf-Blind

 

Internationella organisationer

Deafblind International (DbI) 
The world association promoting service for deafblind people.

SENSE
A national charity that supports and campaigns for children and adults who are deafblind or have sensory impairments.

EDbN
EDbN is a network of people campaigning for greater recognition of deafblindness in Europe and the inclusion of the needs of deafblind people in European society and policy work.

 

Följ oss på sociala medier: