Keyword: Welfare Technology


Report -

Welfare policy

23 Aug 2023

Välfärdsteknologi i de nordiska länderna – en kartläggning av statliga satsningar

Verksamhetsutveckling med digitala stöd fyller en viktig funktion för att samhället ska kunna fortsätta att erbjuda välfärd [...]

Report -

Welfare policy

15 Sep 2022

Integrated Healthcare and Care through distance spanning solutions – for increased service accessibility

The Nordic countries are built on the principle of democracy and on universal access to high-level health and social services. But [...]

Report -

Welfare policy

5 Nov 2020

Att åldras i Norden

Inkludera fler äldre vuxna i arbetet med äldrefrågor, både på en lokal och nationell nivå. Den äldre befolkningen ska inte [...]

Report -

Welfare policy

16 Jan 2020

Healthcare and care through distance spanning solutions

24 practical examples from the Nordic region [...]

Report -

Welfare policy

19 Sep 2019

Healthcare and care through distance spanning solutions

24 practical examples from the Nordic region. [...]

Report -

Welfare policy

28 Jun 2019

Nordic Ambient Assisted Living – Welfare Technologies for Active and Independent Living at Home

Lösningar inom välfärdsteknologi som utvecklats i Norden och som gör det möjligt för äldre att leva ett självständigt liv [...]

Other -

Welfare policy

6 Nov 2018

Nordic Think Tank for welfare technology

How can welfare technology work better across sectors in the nordic welfare model? [...]

Journal -

Welfare policy

26 Apr 2018

Magasin 2018

I Magasinet presenteras Nordens välfärdscenters arbetsområden, projekt och annan verksamhet. [...]

Report -

Welfare policy

21 Jun 2017

“Välfärdsteknik handlar inte om teknik utan om människor” – tekniksprång i nordisk demensvård

I dag beräknas cirka 418 000 människor i Norden vara demenssjuka. Antalet väntas öka i samtliga nordiska länder. Välfärdste [...]

Report -

Welfare policy

29 Nov 2016

Welfare Technology and Chronic Illnesses, unleashing the hidden potentital

Looking at the political agenda for health and welfare across the five Nordic countries will reveal that patients with chronic ill [...]

Report -

Welfare policy

29 Nov 2016

Velfærdsteknologi og uddanelse af personale

Välfärdsteknologi är något som berör allt fler människors vardag i takt med att många kommuner implementerar välfärdstekn [...]

Report -

Welfare policy

25 Feb 2016

Strengthening the common Nordic Market for Welfare Technology

The Nordic think tank for welfare technology selects and addresses one difficult question each year within the area of welfare tec [...]

Report -

Welfare policy

17 Dec 2013

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter

Den här dokumentationen bygger på expertmötet "Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter", den 17-18 oktob [...]

Report -

Welfare policy

26 Jun 2013

Velferdsteknologi – nøkkelen til arbeidsmarkedet?

Nøkkelen til arbeidsmarkedet er et inspirasjonshefte som i korthet forteller hva workshopen af samme navn i Oslo 10. april handle [...]

Report -

Disability issues

27 Feb 2012

Staden för alla

Rapport från NHR:s nordiska seminarium i Reykjavik den 26-27 maj 2009. [...]

Report -

Welfare policy

22 Feb 2012

Etik och välfärdsteknologi

Inspirationshäfte baserat på konferensen Brukarmedverkan och välfärdsteknologi på Finlands ambassad i Stockholm den 6 oktober [...]

Report -

Welfare policy

21 Feb 2012

Fokus på velfærdsteknologi

Med eldrebølgen står vi i Norden foran en dobbelt demografisk utfordring: Den aldrende befolkningens behov for helse- og omsorgs [...]

Report -

Welfare policy

21 Feb 2012

Fokus på välfärdsteknologi och ADHD

I det här temahäftet fokuserar vi på moderna smartphones. En smartphone har funktionalitet som tidigare inte fanns ens i betydl [...]

Follow us on social media: