Keyword: Universal design


Disability issues

30 Jan 2024

Nyttan av universell utformning går att mäta – men metoderna och utmaningarna är många

Universell utformning handlar om att från början skapa lösningar som fungerar för så många som möjligt. Men kostar det mer att utform [...]

Disability issues

6 Nov 2023

Universal design – from visions to practice in everyday life

The visionary thinking of universal design, and the transition of the idea and values into practice in everyday life in the Nordic countries [...]

Disability issues

9 Aug 2023

Making Iceland more accessible one ramp at a time

Hundreds of new ramps are making shops, offices, and other establishments in Iceland more accessible. An innovative partnership for increasi [...]

Disability issues

11 Nov 2022

Both tourists and the tourism industry benefit from accessible services

Tourism services that are inclusive and sustainable can be enjoyed by more people, generate income and be beneficial for local communities. [...]

Disability issues

15 Nov 2021

Rundtur på världens mest tillgängliga kontor

Fotpedal i hissarna, sju olika sorters toaletter och små knoppar på ledstången. Det är några av detaljerna som gör Handicaporganisatio [...]

Disability issues

3 Nov 2020

Smarta städer sätter människan i fokus

- Placera alltid människan i fokus. Detta är och bör vara huvudsyftet då du arbetar med smarta städer och samhällen. Människans behov [...]

Disability issues

8 Oct 2020

Ny rapport: ännu är smarta tekniska lösningar inte verklighet i nordiska kommuner

Smart teknik anses vara en av de viktigaste lösningarna när det kommer till att öka tillgängligheten i våra städer för personer med f [...]

Follow us on social media: