Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Keyword: Deadblindness


Deafblindness

27 May 2021

Outdoor activities can be used to develop tactile language

"To develop language we need to find things that we want to talk about, like sharing a genuinly interesting activity outdoors", says Joe Gib [...]

Disability issues

16 Apr 2018

Partners bidrag till språkutveckling – en film om taktil modalitet

Hör Caroline Lindström, specialpedagog vid Mo Gård LSS, berätta om resultaten i hennes masteruppsats gällande partners bidrag till spr [...]

Disability issues

6 Sep 2017

Nordisk dag om dövblindhet 2017

Den 4 september var det dags för Nordisk dag om dövblindhet 2017 i Ålborg. De 125 anmälda deltagarna kunde under dagen ta del av nya for [...]

Disability issues

22 Feb 2017

Se våra nya webbfilmer inom dövblindområdet

Under december och januari spelade Nordens välfärdscenter in föreläsningar om Usher syndrom, Alströms syndrom och om kommunikationsutve [...]

Disability issues

22 Nov 2016

Nordisk dag om dövblindhet

Nordens välfärdscenter vill inspirera till fortsatt nordiskt samarbete inom dövblindfrågor. Därför arrangerar vi en nordisk dag i ansl [...]

Disability issues

18 Jan 2016

Teckenspråkstolkar för personer med medfödd dövblindhet

Danska Socialstyrelsen beskriver i en intressant artikel ett pilotprojekt där man har undersökt om och hur teckenspråkstolkar, som är va [...]

Follow us on social media:

Processing of personal data (GDPR)

Nordic Welfare Centre collects and processes your personal data in order to provide products and services to you, to inform you about news and updates of our products and services, to personalize your experience of our website and to improve our products and services.

You have the right to access, correct and delete your personal data and to object to the processing of your personal data at any time. You can exercise these rights by sending an e-mail message to gdpr@nordicwelfare.org.

Nordic Welfare Centre undertakes to respect and protect your personal data and personal integrity in accordance with applicable law, industry rules and other relevant standards. We never disclose your personal information to third parties without your consent.

Read our full integrity and personal data policy.

I UNDERSTAND