Keyword: Remote solutions


Welfare policy

26 Oct 2022

Building Trust and Communication with Governance

Modern Western society faces major challenges in being able to solve increasingly complex societal problems. Such challenges and issues usua [...]

Welfare policy

9 Dec 2021

Välfärdsteknologi ger goda miljöeffekter

I ett skapat scenario går det att se att välfärdsteknologi och distanslösningar ger miljöeffekter som bidrar till grön omställning oc [...]

Welfare policy

2 Jul 2021

Lyckade nordiska distanslösningar implementerade

Virtuella vårdrum på Bornholms sjukhus i Danmark. Regionen Agder i Norge tog nationell ledning när det gäller digital telehälsa. Ett e- [...]

Welfare policy

21 Apr 2021

Debatt: Brist på arbetskraft är ett hot mot den nordiska välfärdsmodellen

Det här är en debattartikel som publiceras i Dagens Medicin 21 april 2021 [...]

Welfare policy

24 Mar 2021

”Enbart fördelar med digitala lösningar inom välfärden”

När det nordiska projektet Vård och omsorg på distans, VOPD, går i mål med sin första etapp finns det en mycket enkel men tydlig sluts [...]

Welfare policy

17 Mar 2020

Nordic welfare forum 2020: Welfare in Nordic rural areas

The organization of social and welfare services in regions and municipalities, and distance spanning solutions in rural areas are the themes [...]

Follow us on social media: