Keyword: Dementia


Report -

Welfare policy

8 Apr 2020

Demensomsorg för invandrare

I de nordiska länderna har troligen fler än en halv miljon människor en demenssjukdom eller lindriga kognitiva störningar. Ant [...]

Report -

Welfare policy

22 Nov 2019

Indigenous peoples and dementia in the Nordic region

In the field of dementia, the Nordic countries’ collaborations are coordinated by the Nordic Welfare Centre. Said collaborations [...]

Report -

Welfare policy

21 Jun 2017

“Välfärdsteknik handlar inte om teknik utan om människor” – tekniksprång i nordisk demensvård

I dag beräknas cirka 418 000 människor i Norden vara demenssjuka. Antalet väntas öka i samtliga nordiska länder. Välfärdste [...]

Report -

Welfare policy

28 Jun 2016

Demens – möjligheter till livskvalitet

Demens har länge antagits ha främst med åldrandet att göra. Steg för steg har dock insikten om att det handlar om en sjukdom [...]

Follow us on social media: