Keyword: Cannabis


Public health

30 Jan 2020

Avkriminalisering av drogbruk skapar debatt i Norden

- Att avkriminalisera användningen av droger är en fråga som delar åsikterna. För personer som är beroende av droger är en avkriminal [...]

Public health

15 Apr 2019

New report describes cannabis policy and legislation in the Nordic countries

How is cannabis use controlled in the legal systems in the Nordic countries? How do the Nordic legal systems see cannabis as a drug, and how [...]

Public health

28 Feb 2019

Increased demand for treatment of cannabis-related problems in the Nordics

After alcohol, cannabis is the second most common intoxicant in the Nordics. During the last two decades, demand for cannabis use related tr [...]

Public health

30 Apr 2018

Delade åsikter om cannabis i Norden

Då Nordens välfärdscenter och popNAD ordnade seminarium om aktuella frågor gällande nordiska perspektiv på cannabis, blev det tydligt [...]

Follow us on social media: