Delade åsikter om cannabis i Norden

Public health

30 Apr 2018

Då Nordens välfärdscenter och popNAD ordnade seminarium om aktuella frågor gällande nordiska perspektiv på cannabis, blev det tydligt att perspektiven i de nordiska länderna är – olika.

Under seminariet What’s the Nordic way concerning cannabis var en av huvudfrågorna om det finns en nordisk samsyn då det gäller cannabis. Efter presentationer av Helgi Gunnlaugsson, professor i sociologi vid Háskóli Íslands, Mats Anderberg, forskare vid Linnéuniversitetet i Sverige, Karin Rantala, utbildningsplanerare på föreningen EHYT, och polisen och doktoranden Mia-Maria Magnusson vid Malmö universitet, ledde Aarne Kinnunen, avdelningschef vid Justitieministeriet i Finland, debatten där huvudfrågan handlade om just den nordiska vägen gällande cannabis. Är det avkriminalisering av eget bruk och innehav, legalisering eller straff som gäller i de nordiska länderna i framtiden?

Läs hela artikeln på popNAD.com:
Delade åsikter om cannabis i Norden

Se inspelningen från seminariet här:
http://videonet.fi/web/nordicwelfarecentre/20180425/

FacebookXLinkedInEmailPrint

Follow us on social media: